Sulęcin
Szkoła branżowa II
Branżowa Szkoła II Stopnia w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie - 1 technik przemysłu mody BSIIS
Nazwa oddziału

 1 technik przemysłu mody BSIIS

Cykl kształcenia

 2

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

Dodatkowe wymagania

 Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie krawiec AU.14 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

 Świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia

Opis

Nauka w Branżowej Szkole II Stopnia trwa 2 lata i funkcjonuje w zawodach, które mają kontynuację na poziomie technika. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika. Absolwent branżowej szkoły II stopnia może przystąpić do egzaminu maturalnego, a po uzyskaniu świadectwa dojrzałości kontynuować kształcenie na studiach wyższych.

Technik przemysłu mody to zawód dla tych, którzy interesują się modą. W trakcie nauki będziesz przygotowywać własną kolekcję ubiorów i organizować sesję zdjęciową.
Spróbuj swoich sił na pokazach mody, zobacz jak pracują profesjonalni projektanci, a tym samym zacznij patrzeć na modę okiem specjalisty. Naucz się rozpoznawać materiały odzieżowe, przygotowywać konstrukcje odzieży, ilustrować modę, szyć. A wszystko to przy użyciu najnowszych technologii i technik komputerowych. Przyswojona wiedza i umiejętności stanowią świetną podstawę do kontynuowania kształcenia w zawodzie projektant mody, stylista, organizator pokazów mody, konstruktor odzieży, technolog.

Okres nauki: 2 lata

Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku kształcenia:

  • AU.42. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik przemysłu mody nabędzie umiejętności w zakresie:

  • projektowania kolekcji odzieżowych,
  • opracowywania dokumentacji wyrobów odzieżowych,
  • organizowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych,
  • kontrolowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych,
  • prowadzenia działań związanych z marketingiem wyrobów odzieżowych.

Technik przemysłu mody może znaleźć zatrudnienie w:

  • przedsiębiorstwach produkujących wyroby odzieżowe,
  • podjęcie własnej działalności gospodarczej związanej z projektowaniem i wykonywaniem wyrobów odzieżowych.


Studia?

Absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów wyższych.