Sulęcin
Szkoła branżowa II
Branżowa Szkoła II Stopnia w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie - 1 technik żywienia i usług gastronomicznych BSIIS
Nazwa oddziału

 1 technik żywienia i usług gastronomicznych BSIIS

Cykl kształcenia

 2

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

Dodatkowe wymagania

 Dyplom potwierdzający kwalifikację w zawodzie kucharz TG.07 Sporzadzanie potraw i napojów

 Świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia

Opis

  Nauka w Branżowej Szkole II Stopnia trwa 2 lata i kończy się egzaminem maturalnym. W trakcie nauki uczeń kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych będzie przystępował do egzaminu potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w zakresie organizacji żywienia i usług gastronomicznych.


  ZAWÓD DLA OSÓB Z PASJĄ


  Okres nauki: 2 lata


  Dlaczego warto wybrać ten zawód?

  Technik żywienia i usług gastronomicznych to idealny zawód dla osób chcących realizować swoje pasje kulinarne i poznawać tajniki sztuki kulinarnej oraz  chcących zdobyć dobrze płatny i poszukiwany na rynku pracy zawód.


  Kto powinien wybrać ten zawód?

  Zawód technik żywienia i usług gastronomicznych powinny wybrać osoby, które są:

  • zainteresowane pracą w renomowanych restauracjach w Polsce i za granicą,
  • kreatywne i operatywne w działaniu,
  • interesują się nowoczesnymi trendami w żywieniu,
  • mają wyobraźnię i zmysł estetyczny,
  • chcą awansować i  rozwijać się,
  • lubią pracować w zespole.


  Czego uczy się technik żywienia i usług gastronomicznych?

  W trakcie nauki nauczysz się praktycznych umiejętności zawodowych:

  • przygotowywania i dekoracji potraw oraz napojów,
  • stosowania receptur gastronomicznych,
  • układania i oceny jadłospisów,
  • organizacji imprez okolicznościowych i usług cateringowych,
  • stosowania technik nakrywania stołu,
  • współpracy w zespole,
  • obsługi specjalistycznych programów komputerowych,
  • planowania i kalkulowania kosztów produkcji,
  • wykorzystywania nowoczesnych urządzeń gastronomicznych do przygotowywania i serwowania potraw,
  • przechowywania i utrwalania żywności,
  • języka obcego zawodowego.


  Jaką kwalifikację uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych?

  • HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.


  I co dalej…?

  Technik żywienia i usług gastronomicznych może podejmować pracę m.in. jako szef kuchni, manager zakładu gastronomicznego, doradca w zakresie prawidłowego żywienia, organizator imprez okolicznościowych, organizator usług cateringowych w:

  • restauracjach, kawiarniach i barach szybkiej obsługi,
  • zakładach gastronomicznych,
  • pensjonatach, domach wczasowych,
  • stołówkach szkolnych, szpitalnych i sanatoryjnych,
  • firmach cateringowych,
  • zakładach produkcji produktów i półproduktów spożywczych,
  • prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych.


  Studia?

  Absolwent może kontynuować naukę i doskonalić swoje umiejętności w ramach studiów licencjackich i magisterskich w kraju i za granicą.