logo nabor staszow
informator
Adres ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów
Telefon 15 8643118
Fax 15 8643118
E-mail ekonomik@staszowski.eu
Strona WWW http://zsestaszow.eu
Opis Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II to szkoła o profilu zawodowym, w której zdobędziesz wymarzony zawód, tak
potrzebny na współczesnym rynku pracy. Dysponujemy szeroką ofertą kształcenia obejmującą: technika ekonomistę, technika hotelarstwa, technika
organizacji reklamy, technika żywienia i usług gastronomicznych, technika logistyka, technika informatyka.
Nauka w technikum trwa 4 lata. Po zakończeniu kształcenia otrzymasz dyplom technika oraz Europass – suplement w języku angielskim
potwierdzający Twoje kwalifikacje i honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Do zawodu przygotujesz się nie tylko teoretycznie, ale przede
wszystkim praktycznie, uczestnicząc w praktykach odbywających się w wybranych zakładach pracy w Polsce i poza granicami. Wychodzimy z
założenia, iż „ praktyka czyni mistrza”, dlatego oferujemy Ci zagraniczne wyjazdy na praktyki i staże umożliwiające zdobywanie praktycznego
doświadczenia zawodowego oraz doskonalenie umiejętności językowych.
Wykształcenie ogólne na wysokim poziomie, zarówno podstawowym, jak i rozszerzonym, pozwoli Ci uzyskać pozytywny wynik z egzaminu
maturalnego, a otrzymanie świadectwa uprawni Cię do kontynuowania nauki w wymarzonej szkole wyższej.
Dodatkowe informacje Oficjalna strona szkoły na portalu Facebook
Oficjalna strona szkoły
Film promocyjny
Reportaż filmowy z praktyk zagranicznych
Ranking techników z województwa świętokrzyskiego 2018 – Perspektywy
Dzień Kariery w staszowskim Ekonomiku
Dojazd Technikum zlokalizowane jest w centrum Staszowa, przy ul. Szkolnej 11.
Do szkoły można dojechać autobusami PKS, prywatnymi busami lub własnym transportem.
Historia szkoły Szkoła nasza funkcjonuje już prawie 60 lat. Powstała w 1 września 1961 roku, kiedy to decyzją Ministra Oświaty i Wychowania zostało powołane do
życia Technikum Ekonomiczne.

Od tamtego czasu przeszła wiele reorganizacji. Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania została w 1981 roku przekształcona w Zespół Szkół
Ekonomicznych, w skład którego weszły m.in. Liceum Ekonomiczne oraz Technikum Odzieżowe dla Pracujących. 01.09. 1994 roku na mocy Aktu
Założycielskiego zostało utworzone Liceum Handlowe.

W 2005 roku został oddany do użytku nowoczesny budynek z salami dydaktycznymi i halą sportową. Cztery lata później, w roku szkolnym 2009/2010,
tzw. „stary budynek” przeszedł generalny remont. Staliśmy się szkołą stwarzającą młodzieży wspaniałe warunki do zdobywania wiedzy i rozwijania
własnych zainteresowań.

Kolejny etap w dziejach naszej szkoły wiąże się z rokiem 2007, kiedy oprócz istniejących już klas, rozpoczęliśmy kształcenie w zawodach: technik
logistyk, technik informatyk, technik hotelarstwa oraz technik organizacji usług gastronomicznych. Najnowszy kierunek, w którym kształcimy od roku
szkolnego 2015/2016, to technik organizacji reklamy.

Szkoła łączy tradycję z nowoczesnością, kształtuje postawy moralne, zgodnie z nauką naszego Patrona Jana Pawła II: „Wymagajcie od siebie, nawet
gdyby inni od Was tego nie wymagali” .
Koła zainteresowań W szkole istnieje wiele kół zainteresowań:
- szkolny klub sportowy
- zespół muzyczny nauczycieli i uczniów
- przedmiotowe koła zainteresowań
- zajęcia wyrównawcze dla potrzebujących
- przygotowanie uczniów do olimpiad i konkursów
- szkolny klub wolontariatu
- koło wokalno – muzyczne
- zajęcia plastyczne
- i inne.
Kontakty zagraniczne Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wyjazdach zagranicznych w ramach projektów realizowanych przez szkołę, na przykład wyjazdów do Włoch,
Niemiec, Hiszpanii. Od roku 2014 kształcimy młodzież z Ukrainy. Obecnie uczy się u nas ponad 20 uczniów zza wschodniej granicy.
Osiągnięcia szkoły Technikum w ZSE im. Jana Pawła II w Staszowie w roku szkolnym 2017/18 po raz trzeci z rzędu zajęło I miejsce w powiecie staszowskim w
Ogólnopolskim Rankingu Techników organizowanym przez Perspektywy i Rzeczypospolitą. Warto wspomnieć, ze od początku prowadzenia rankingu,
tj. od 2011 r. nasza szkoła pięciokrotnie zajęła I miejsce w powiecie, zaś w podrankingu zawodów w 2016 r. technik ekonomista znalazł się ex aequo na
1 miejscu w kraju z maksymalną, czyli 100% zdawalnością egzaminu zawodowego.

Uczniowie naszej szkoły zostali po raz kolejny finalistami Konkursu Wiedzy o NSZZ „Solidarność” organizowanego przez Zarząd Regionu
Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” i Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty. Honorowy patronat objął Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarność” Piotr Duda, a patronat medialny „Tygodnik Solidarność”. Na 10 nagrodzonych osób 4 nagrody przypadły uczennicom Zespołu Szkół
Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie.
Uczennica klasy III C – I miejsce i główna nagroda ufundowana przez Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudę - laptop
Uczennica klasy III C – II miejsce – tablet.
Uczennica klasy III C – III miejsce – tablet.
Uczennica klasy II D – V miejsce - tablet.

Finalista w Centralnej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.

Wyróżnienie w konkursie filmowym „MÓJ ZAWÓD – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

Finalistka X Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej w Poznaniu

I, II i III miejsce w Świętokrzyskim Konkursie Wiedzy z Rachunkowości dla szkół ponadgimnazjalnych.

Udział w Olimpiadzie Przedsiębiorczości - XII edycja, zawody okręgowe w Katowicach

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Matematyka w obiektywie”

Laureat i wyróżnienie w Świętokrzyskim Maratonie Maturalnym w kategorii technikum.

II Etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach

II miejsce w etapie okręgowym Olimpiady Statystycznej

Udział w Olimpiadzie Wiedzy Hotelarskiej na szczeblu krajowym

5 uczestników etapu okręgowego XLIV Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Poezja i Proza na Wschód od Bugu”

Czołowe miejsca w cyklicznym, międzyszkolnym konkursie recytatorskim pt. "Romantyczne klimaty i nie tylko..."

Sztafetowe Biegi Przełajowe SZS - II miejsce dziewcząt, II miejsce chłopców
Wojewódzkie Sztafetowe Biegi Przełajowe dziewcząt - VII miejsce Nowiny
Powiatowe Zawody Sportowe SZS w piłce ręcznej dziewcząt - II miejsce
II i III miejsce w Turnieju tenisa stołowego z okazji obchodów Święta Niepodległości
Parafialne Biegi Uliczne „ Barbórka 2016” – I miejsce drużynowo
Parafialne Biegi Uliczne „ Barbórka 2016 ” - I miejsce indywidualnie
Powiatowe Zawody Sportowe SZS w tenisie stołowym- II miejsce dziewczęta
V Mikołajkowy Turniej w Piłce Siatkowej Dziewcząt o Puchar Starosty Staszowskiego- I miejsce
Powiatowe zawody sportowe SZS w badmintona dziewczęta I miejsce, chłopcy III miejsce
Finały wojewódzkie w Sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt
I miejsce w Powiatowych drużynowych zawodach sportowych SZS w badmintonie dziewcząt PCS Staszów
Narodowy Dzień Badmintona Warszawa - I miejsce
I miejsce dziewcząt w Powiatowych zawodach sportowych SZS w tenisie stołowym
Finały wojewódzkie w badmintonie dziewcząt i chłopców Zagnańsk
Grand Prix Victoria Mielec w badmintonie - I miejsce w kategorii kobiet
Grand Prix Kraków w badmintonie - II miejsce w kategorii kobiet

Uczniowie naszej szkoły realizują praktyki zawodowe we włoskim Rimini w ramach Programu ERASMUS+, projektu pt. „Szlifowanie kompetencji
zawodowych i społecznych w środowisku europejskim”. Kompetencje językowe, personalne, społeczne oraz zawodowe szlifowali uczniowie kształcący
się w zawodach technik hotelarstwa, żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz, cukiernik, sprzedawca i fryzjerki z ZSZ. Partner projektu firma
Sistema Turismo s.r.l. z Potenzy zadbała o to, by beneficjenci projektu odbywali praktyki w przedsiębiorstwach usługowych, handlowych, restauracjach i
hotelach, czyli zgodnie z ich kierunkami kształcenia. Był to jeden z wielu wyjazdów uczniów naszej szkoły, którzy od 2005 roku mają możliwość
odbywania praktyk zawodowych w krajach Unii Europejskiej.

Szkoła wspólnie z ROT w Kielcach realizuje dwuletni projekt „Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy”. Dofinansowanie pochodzi ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Działania 8.5.1. W ramach projektu 100 uczniów – hotelarzy i
żywieniowców bierze udział w zajęciach z zakresu kluczowych kompetencji: matematycznych, językowych, informatycznych ICT, społecznych i
przedsiębiorczości, jak również w kursach zawodowych. Zrealizowano między innymi kursy: a) baristyczny, b) kelnerski, c) barmański, d) carvingu, e)
obsługi turystyki prozdrowotnej (wyjazdowy), f) obsługi imprez kongresowo – targowych, g) manager hotelu, h) koneser sztuki kulinarnej. Pomysłodawca
projektu, tj. ROT WŚ przewidział również 150 godzin staży zawodowych dla 30 osób, indywidualne zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego oraz
szkolenia dla nauczycieli. Różnorodność zajęć oraz ich ilość to szansa dla każdego przyszłego adepta hotelarstwa i żywienia na podniesienie
kompetencji zawodowych. Przez udział w zaplanowanych zadaniach uczennice i uczniowie ZSE zyskają dodatkowe kwalifikacje zwiększające ich
szanse na rynku pracy, a potencjalni pracodawcy zyskają cennych, bo bogatych w wiedzę i doświadczenie profesjonalistów. Bardzo ważną korzyścią
udziału szkoły w projekcie będzie doposażenie sal lekcyjnych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny.

Płatne staże zawodowe dla uczniów w zawodach: technik ekonomista, technik informatyk i technik organizacji reklamy w ramach projektu „Staż – dobry
start”

Uczniowie Ekonomika są stypendystami w ramach współpracy z Fundacją Vive Serce Dzieciom.

Uczniowie Ekonomika są stypendystami w ramach Świętokrzyskiego Programu Stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych.
Oddziały Oferta w przygotowaniu
Powrót