Staszów
Szkoły ponadgimnazjalne
Lista placówek: Staszów
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Staszowie ul.11 Listopada 3, 28-200, Staszów 35 0/0
1 Ag matematyczna 8 0/0
1 Bg biologiczno-chemiczna 6 0/0
1 Cg biologiczno-chemiczna 0 0/0
1 Dg humanistyczna 9 0/0
1 Eg mundurowa 12 0/0
Liceum Ogólnokształcące w ZS w Staszowie ul.Koszarowa 7, 28-200 Staszów 16 0/0
1G_profil humanistyczny 16 0/0
Liceum Ogólnokształcące w ZS w Połańcu ul.Ruszczańska 23, 28-230 Połaniec 41 0/0
1G_A matematyczno-informatyczny 23 0/0
1G_B biologiczno-chemiczny 18 0/0
1G_C językowy 0 0/0
Technikum w ZSE w Staszowie ul.Szkolna 11, 28-200 Staszów 24 0/0
G_technik_ekonomista 3 0/0
G_technik_logistyk 3 0/0
G_technik_hotelarstwa 5 0/0
G_technik_żywienia_i_usług_gastronomicznych 2 0/0
G_technik_informatyk 6 0/0
G_technik_reklamy 5 0/0
Technikum w ZS w Staszowie ul.Koszarowa 7, 28-200, Staszów 39 0/0
1G_Technik informatyk 7 0/0
1G_Technik pojazdów samochodowych 14 0/0
1G_Technik budownictwa 9 0/0
1G_Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 0 0/0
1G_Technik mechatronik 9 0/0
1G_Technik budowy dróg 0 0/0
Technikum w ZS w Połańcu ul.Ruszczańska 23, 28-230 Połaniec 26 0/0
1G_A technik elektronik 8 0/0
1G_B technik energetyk 6 0/0
1G_C technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (OZE) 2 0/0
1G_D technik elektryk 10 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS w Staszowie ul.Koszarowa 7, 28-200, Staszów 45 0/0
1G_stolarz 0 0/0
1G_ślusarz 0 0/0
1G_kierowca mechanik 5 0/0
1G_wielozawodowa 40 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSE w Staszowie ul.Szkolna 11, 28-200 Staszów 6 0/0
G_wielozawodowa 6 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS w Połańcu ul.Ruszczańska 23, 28-230 Połaniec 0 0/0
1G_A wielozawodowy 0 0/0