Staszów
Szkoły ponadgimnazjalne
Lista placówek: Staszów
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Staszowie ul.11 Listopada 3, 28-200, Staszów 160 126/217
1 Ag matematyczna 32 31/79
1 Bg biologiczno-chemiczna 32 38/74
1 Cg biologiczno-chemiczna 32 3/54
1 Dg humanistyczna 32 31/78
1 Eg mundurowa 32 23/58
Liceum Ogólnokształcące w ZS w Staszowie ul.Koszarowa 7, 28-200 Staszów 32 22/86
1G_profil humanistyczny 32 22/86
Liceum Ogólnokształcące w ZS w Połańcu ul.Ruszczańska 23, 28-230 Połaniec 96 42/79
1G_A matematyczno-informatyczny 32 15/38
1G_B biologiczno-chemiczny 32 18/34
1G_C językowy 32 9/33
Technikum w ZSE w Staszowie ul.Szkolna 11, 28-200 Staszów 96 161/290
G_technik_ekonomista 16 26/85
G_technik_logistyk 16 18/100
G_technik_hotelarstwa 16 23/71
G_technik_żywienia_i_usług_gastronomicznych 16 37/78
G_technik_informatyk 16 28/101
G_technik_reklamy 16 29/97
Technikum w ZS w Staszowie ul.Koszarowa 7, 28-200, Staszów 160 109/220
1G_Technik informatyk 32 34/100
1G_Technik pojazdów samochodowych 32 24/60
1G_Technik budownictwa 32 25/88
1G_Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 16 18/76
1G_Technik mechatronik 16 6/55
1G_Technik budowy dróg 32 2/22
Technikum w ZS w Połańcu ul.Ruszczańska 23, 28-230 Połaniec 64 70/105
1G_A technik elektronik 16 23/57
1G_B technik energetyk 16 4/42
1G_C technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (OZE) 16 39/79
1G_D technik elektryk 16 4/30
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS w Staszowie ul.Koszarowa 7, 28-200, Staszów 90 77/120
1G_stolarz 15 5/21
1G_ślusarz 15 4/26
1G_kierowca mechanik 30 41/70
1G_wielozawodowa 30 27/65
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSE w Staszowie ul.Szkolna 11, 28-200 Staszów 30 15/58
G_wielozawodowa 30 15/58
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS w Połańcu ul.Ruszczańska 23, 28-230 Połaniec 30 2/7
1G_A wielozawodowy 30 2/7