Śrem
Szkoła podstawowa
Niepubliczna Szkoła Podstawowa z klasami przysposobiającymi
Adres
Racławicka 7A, 61-100 Śrem
Telefon
612839299
E-mail
Dyrektor/Kierownik
Katarzyna Kisielewska
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Opis

Niepubliczna Szkoła Podstawowa przeznaczona jest dla uczniów, którzy chcieliby zdobyć przyuczenie do zawodu.  Od 7 klasy, uczniowie oprócz zajęć przewidzianych w podstawie programowej MEN, uczęszczają na zajęcia nauki zawodu w ramach przysposobienia do pracy. Uczniowie mogą wybierać rodzaj przyuczenia spośród wielu dziedzin: mechanika samochodowa, montarz zabudowy wnętrz,  budownictwo, handel, cukiernictwo i inne. Absolwent Niepublicznej Szkoły Podstawowej kończy szkołę z przyuczeniem do wybranego przez siebie zawodu.


Atutem szkoły jest atrakcyjne położenie w zacisznej okolicy, w starej części Śremu. Szkoła posiada nowoczesne wyposażenie: tablice interaktywne, sprzęt multimedialny, audiowizualny, zaplecze komputerowe do nauczania informatyki, salkę do ćwiczeń gimnastycznych. Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje, wieloletnie doświadczenie i uczących w innych szkołach. Organizuje spotkania z pracodawcami. Uczniowie wyróżniający się na praktykach mają szansę na atrakcyjną pracę. Szkoła promuje zdrowy styl życia, uczestniczy w programie "Trzymaj formę". Uczniowie wspierają działania ekologiczne i utworzyli na terenie szkoły Punkt Wymiany, w którym można oddać, a także zabrać coś dla siebie, np. ubrania, gry planszowe,maskotki,  biżuterię.

Szkoła zapewnia uczniom i rodzicom pomoc psychologiczną.  Szkoła realizuje innowację pedagogiczną w ramach, której uczniowie klas 5 i 6 korzystają z rozszerzonych zajęć terapeutycznych dopasowanych do ich potrzeb. Zajęcia terapeutyczne odbywają się dwa razy w tygodniu i służą wyrównywaniu deficytów w zakresie koncentracji uwagi, logicznego myślenia, analizowania. Uczniowie uczestniczą również w zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalne -społeczne.

Warunki przyjęcia do szkoły:

wypełnić  wniosek w formie elektronicznej lub papierowej,

- dostarczyć 3 fotografie

- dostarczyć ostatnie  świadectwo szkolne

- dostarczyć opinię pedagoga szkolnego lub wychowawcy

- dostarczyć kartę zdrowia

W przypadku kandydatów do klasy 7 i 8, uczeń  powinien mieć ukończone 15 lat (lub 14 lat, jeśli urodził się w I połowie roku), ale nie mieć ukończonych 18 lat i posiadać opinię Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o kształceniu w oddziale z przysposobieniem do pracy.

Języki
angielski
Dojazd
Szkoła położona jest w starszej części miasta. Można dojść spacerkiem, kierując się od ul. J. Piłsudskiego w stronę ul. Wielkiej Rzeźnickiej i Starego Rynku, a następnie skręcić w lewo w ul. Piaskową. Na końcu tej drogi skręcić w prawo w ul. Racławicką. Stąd widoczny jest już budynek szkolny.


Można nas znależć również na Facebooku: Stowarzyszenie HOLIS - Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Historia

Szkoła działa od 2004 roku. Jest placówka niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Została założona przez Stowarzyszenie "Holis" najpierw jako Niepubliczne Gimnazjum z Klasami Przysposabiającymi do Pracy, Od 2017 roku po reformie oświatowej, gimnazjum przekształcono w szkołę podstawową.

Szkoła daje szanse uczniom zagrożonym nie realizacją obowiązku szkolnego na ukończenie szkoły bez konieczności wyjazdu do ośrodków socjoterapeutycznych i wychowawczych. Ponadto umożliwia uzyskanie przyuczenia do zawodu, co mocno wspiera samodzielność życiową przyszłych absolwentów.

Osiągnięcia
Uczniowie są laureatami międzyszkolnych konkursów wiedzy zawodowej i z zakresu BHP.
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2020/2021
120
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe

Pliki do pobrania
Formularz do wypełnienia dla kandydata do szkoły