Śrem
Oddział przedszkolny
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Nochowie
Adres
Nochowo ul. Szkolna 5 ; Wyrzeka ul. Ks. P. Wawrzyniaka 13 , 63-100 Śrem
Telefon
612816496
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Katarzyna Sadzikowska
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Zdjęcia
  • Oddział przedszkolny przy szkole w Nochowie
  • Oddział przedszkolny przy szkole w Nochowie
  • Sala zajęć
  • Plac zabaw
  • Oddział przedszkolny w Wyrzece
  • Plac zabaw w Wyrzece
  • Sala zajęć w Wyrzece.
Osiągnięcia

Przedszkolaki z powodzeniem uczestniczą w konkursach sportowych, teatralnych i  tanecznych.

Godziny otwarcia od
od 8:00 - 16:00 (według potrzeb rodziców)
Godziny otwarcia uwagi
Dzieci z obu oddziałów mogą korzystać z dowozów szkolnych.
Historia

Szkoła w Nochowie ma ok. 110 lat, powstała na początku XX wieku. Początkowo była to mała, trzyklasowa szkoła wiejska. Nauka odbywała się w najstarszym budynku "z czerwonej cegły", w którym obecnie funkcjonuje oddział przedszkolny. Życie szkoły jest zawsze ściśle związane z wydarzeniami w kraju.
Odbywają się różne akcje z udziałem przedszkolaków.

Od 2003 roku funkcjonowała struktura organizacyjna szkoły: Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nochowie. 16 listopada 2007 r. - szkoła otrzymała imię hrabiego Władysława Zamoyskiego, który stał się wzorem cnót pielęgnowanych przez kolejne roczniki wychowanków, a 20 czerwca 2015 roku także sztandar.  Dzięki temu nawiązana została współpraca z Fundacja Zakłady Kórnickie i Biblioteka PAN w Kórniku, które to nieustannie wspierają placówkę finansowo i merytorycznie. Od 1 września 2017 r. szkoła powróciła do struktury ośmioklasowej stając się Szkołą Podstawową. 

Koła zainteresowań

Personel

W oddziałach pracują pełno wykwalifikowani nauczyciele: jeden nauczyciel dyplomowany i jeden nauczyciel kontraktowy. W oddziale w Wyrzece zatrudniona jest  stała pomoc nauczyciela.

Organ prowadzący
Gmina Śrem
Drzwi otwarte
Ze względu na sytuację pandemiczną, Drzwi otwarte planowane są w formie wirtualnej. Materiały zostaną umieszczone na stronie szkoły.
Dodatkowe zajęcia

Dzieci uczestniczą w zajęciach religii (2 razy w tygodniu) i codziennych zajęciach z języka angielskiego.

Dzieci starsze mogą rozwijać swoje zainteresowania podczas dodatkowych godzin zajęć komputerowych i zajęć wychowania fizycznego.

Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2023/2024
65
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Osobny budynek

 Religia