Śrem
Oddział przedszkolny
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 1 w Śremie
Adres
ul. Jana Kochanowskiego 2, 63-100 Śrem
Telefon
61-28-35-462
Fax
61-28-35-462
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Małgorzata Pawelczyk
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Zdjęcia
  • Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 1 w Śremie
  • zajęcia przedszkolne
  • zajęcia w przedszkolu
  • na sportowo
  • wolontariat w oddziale przedszkolnym
  • udział w konkursach
  • wspólne śniadanie
  • udział w imprezach szkolnych
  • wycieczka
  • wycieczka
Opis
Oddział przedszkolny w szkole zapewnia wychowanie, zabawę i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa podczas całodziennego pobytu z możliwością przebywania w grupie rówieśników pod okiem wychowawcy. Stwarzamy warunki umożliwiające osiągnięcie dziecku gotowości szkolnej. Zajęcia prowadzone są w bogato wyposażonej sali dydaktycznej. Dzieci mają do dyspozycji salę zabaw, plac zabaw i boisko szkolne. Na życzenie rodziców placówka może zorganizować odpłatne wyżywienie.
Osiągnięcia
Aktywizujemy dzieci do udziału w różnych konkursach oraz imprezach organizowanych na terenie szkoły i Gminy Śrem. Uczestniczą też w wycieczkach. Szkoła posiada certyfikat „Szkoły z klasą”, „Szkoły Promującej Zdrowie” oraz „Szkoły bez przemocy”.
Dodatkowe zajęcia
Oferujemy zajęcia logopedyczne (dla dzieci z zaburzeniami mowy); zajęcia z pedagogiem szkolnym, język angielski oraz religię. Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Każde dziecko ma zapewnioną opiekę higienistki szkolnej podczas pobytu w placówce. Dyrekcja i nauczyciele oddziału przedszkolnego są otwarci na propozycje rodziców i wychowanków w zakresie poszerzania dodatkowej oferty edukacyjnej.
Godziny otwarcia od
08:00 - 16:00
Godziny otwarcia uwagi
Przedszkole czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.
Organ prowadzący
Gmina Śrem
Drzwi otwarte

Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2022/2023
25
Historia
Oddział przedszkolny ,,Jedyneczka" funkcjonuje w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie od 1 września 2012. 
Personel
Wykwalifikowana kadra pedagogiczna posiadająca kwalifikacje do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. 
Odbiorca opłat
Brak opłat.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Zajęcia sportowe