Słupca
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Słupca
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy pl.Szkolny 1, 62-400 Słupca 92 118/193
p 1A.1 Politechniczna 16 27/81
p 1A.2 Politechniczna 16 9/87
p 1.B Medyczno-przyrodnicza 30 49/116
p 1.C Humanistyczna 30 33/115
Liceum Ogólnokształcące w Zagórowie ul.Pyzderska 75, 62-410, Zagórów 30 45/100
Ścisły-p 15 16/49
Humanistyczno-Przyrodniczy-p 15 29/85
Technikum Nr 1 Powstańców Wielkopolskich 22, 62-400 Słupca 90 132/246
I r - technik reklamy 30 45/162
I s - technik spedytor - klasa policyjna 30 51/158
I ż - technik żywienia i usług gastronomicznych 30 36/119
Technikum Nr 2 Kopernika , 62-400 Słupca 60 73/131
1 Tpa_technik elektryk 15 8/50
1 Tpb_technik mechatronik 15 17/58
1 Tpa_technik informatyk 15 34/75
1 Tpa_technik pojazdów samochodowych 15 14/39
Technikum w Strzałkowie ul.Górna 12, 62-420 Strzałkowo 60 23/81
BUDOWNICTWO 15 5/30
ARCHITEKTURA 15 10/45
MECHANIZACJA ROLNICTWA 30 8/25
Technikum w Zagórowie ul.Pyzderska 75, 62-410, Zagórów 39 55/127
Teleinformatyk-p 13 25/52
Organizacja Turystyki-p 13 26/81
Geodeta-p 13 4/33
Branżowa Szkoła I stopnia w Słupcy ul. Kopernika , 62-400 Słupca 90 68/146
1 Ap_kierowca mechanik 30 6/37
1 Bp_wielozawodowa 30 48/102
1 Cp_elektromechanik pojazdów samochodowych 30 14/48
Branżowa Szkoła I stopnia w Zagórowie ul.Pyzderska 75, 62-410, Zagórów 30 43/72
Wielozawodowy-p 15 27/58
Rolniczy-p 15 16/22
Branżowa szkoła I stopnia w SOSW Wojska Polskiego 13, 62-400, Słupca 15 0/1
Branżowa szkoła I stopnia 15 0/1
Przysposabiająca do Pracy w SOSW Wojska Polskiego 13, 62-400, Słupca 15 0/0
SPP 15 0/0