Siechnice
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Świętej Katarzynie
Adres
Główna 94, 55-010 Święta Katarzyna
Telefon
713116378
Fax
713116378
E-mail
Strona www
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Świętej Katarzynie
Opis


Oddział Przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Św. Katarzynie zapewnia dzieciom sześcioletnim roczne przygotowanie przedszkolne. Dzieci przebywają w sali, w wydzielonej części Publicznej Szkoły Podstawowej. Oddział Przedszkolny pracuje od poniedziałku do piątku, w godzinach 6.30- 17.00. Dysponujemy placem zabaw przy nowo dobudowanej części szkoły, wyposażonym w różnorodne urządzenia zabawowe i sprawnościowe. Sala pobytu dzieci jest wyposażona w zabawki i pomoce dydaktyczne. Dzieci z oddziału przedszkolnego uczestniczą w zajęciach kształtujacych ich prawidlowy rozwój w ramach określonych przez podstawę programową. Zajęcia są prowadzone zróżnicowanymi metodami przez dobrze przygotowaną i stale podnoszacą swoje kwalifikacje kadrę pedagogiczną. Zapewniamy opiekę psychologa, pedagoga i logopedy.

Godziny otwarcia od
6.30 - 17.00
Organ prowadzący
Gmina Siechnice
Historia

Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie rozpoczęła swoją działalność 15 września 1945 r. Uczęszczały do niej dzieci nie tylko ze wsi Katarzyn, jak nazywała się wówczas nasza miejscowość, ale i z okolicznych wiosek: Sulimowa, Łukaszowic, Smardzowa, Zębic, Groblic, Siechnic. Była to pierwsza szkoła, otwarta w gminie po wojnie. Uczniowie docierali do niej pieszo, koleją lub rowerami. Większość dzieci pochodziła z rodzin osadników, którzy przybyli tu z Gródka Jagiellońskiego i okolic. Szkoła nosiła wówczas imię Królowej Jadwigi, choć kilkakrotnie w dokumentach pojawia się też imię Świętej Jadwigi...

 W roku szkolnym 2009/2010 utworzono w szkole pierwsze oddziały przedszkolne.

Kontakty zagraniczne

Dodatkowe zajęcia
  • terapia pedagogiczna, 
  • terapia logopedyczna, 
  • zajęcia metodą Biofeedback,
  • udział w cyklicznych koncertach muzycznych.
Personel
Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz personel niepedagogiczny przyjazny dzieciom.
Osiągnięcia
Dzieci uczestniczą w licznych konkursach plastycznych, rodzinnych i recytatorskich;
  • "Dyniowy zawrót głowy"
  • "Konkurs na ozdobę świąteczną"
  • "Konkurs recytatorski"
  • "Konkurs wiedzy o misiach"

Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Zajęcia sportowe