Sanok
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Sanoku - 1 pb psychologiczny
Nazwa oddziału

 1 pb psychologiczny

Liczba miejsc

 50

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język polski

biologia

Opis

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to biologia i język polski. 

Wszyscy uczniowie uczą  się języka angielskiego i niemieckiego. 

Przedmiotem uzupełniającym jest logika nauczana w klasie 2. i 3.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę oceny z: języka polskiego, matematyki, biologii i języka obcego nowożytnego.

Kierunek psychologiczny jest najlepszym wyborem dla uczniów o zainteresowaniach ogólnych, chcących poznać na lekcjach biologii, jak  funkcjonuje człowiek jako jednostka biologiczna, zrozumieć jego zachowania oraz dzięki rozszerzonemu językowi polskiemu przygotować się do studiowania nauk społecznych. Absolwenci mogą po ukończeniu szkoły studiować: psychologię,  pedagogikę, socjologię, a także kierunki humanistyczne: filologie polską, bibliotekoznawstwo, filozofię. Uczniowie sprawni ruchowo mogą również podjąć dalszą naukę w Akademiach Wychowania Fizycznego.