Sanok
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 w Sanoku - 1c Mechanik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 1c Mechanik pojazdów samochodowych

Liczba miejsc

 17

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • język obcy nowożytny ,  drugi język obcy nowożytny ,  plastyka ,  historia ,  geografia ,  informatyka ,  technika
  • język obcy nowożytny ,  drugi język obcy nowożytny ,  plastyka ,  historia ,  geografia ,  informatyka ,  technika

Opis

1. Mechanik pojazdów samochodowych to nowoczesny zawód dający możliwość dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Mechanik pojazdów samochodowych osoba, która zajmuje się obsługą, konserwacją, wymianą, naprawą oraz montowaniem podzespołów w pojazdach samochodowych. Mechanik to również diagnosta samochodowy pracujący na coraz nowocześniejszym sprzęcie diagnostycznym i pomiarowym.
Mechanik pojazdów samochodowych to zawód przyszłości , który stawia przed uczniem i później absolwentem duże wyzwania. Współczesne samochody to skomplikowane zespoły, które zmieniają się w bardzo szybkim tempie. Coraz popularniejsze są samochody hybrydowe i elektryczne a z pewnością za kilka lat coraz więcej ich jeździć po naszych drogach.

2. Informacja dodatkowe:
bezpłatny kurs prawa jazdy kat B, uczestnictwo w konkursach i zawodach organizowanych na szczeblu powiatowym, wojewódzkimi centralnym, uczestnictwo w kursach i szkoleniach organizowanych przez firmy branży motoryzacyjnej, oraz szkoleniach organizowanych przez szkołę w ramach projektów unijnych; np.: modelowanie 3D i tworzenie dokumentacji płaskiej – dwutygodniowy kurs w Niemczech.

3. Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku kształcenia:

MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa  pojazdów samochodowych.

4. Sylwetka absolwenta:
Absolwent kończący szkołę w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
a) diagnostyki stanu technicznego samochodów, motocykli i innych pojazdów silnikowych
b) wykonywania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych


Mechanik pojazdów samochodowych przygotowywany jest przez Szkołę Branżową Nr 2 w Sanoku do wykonywania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, potrafi ocenić stan techniczny pojazdu, zdiagnozować niesprawności, czytać dokumentację techniczną - także tą w języku angielskim.

Jako absolwent naszej szkoły zdobędziesz solidne wykształcenie techniczne i nabędziesz umiejętności szczególnie poszukiwane przez pracodawców między innymi:
a) znajomość rysunku technicznego wraz z umiejętnością czytania dokumentacji technicznej,
b) sprawne posługiwanie się nowoczesnymi narzędziami pomiarowymi,
c) znajomość budowy samochodów w tym pojazdów hybrydowych i elektrycznych,
d) znajomość podstaw diagnostyki, obsługi i naprawy pojazdów i urządzeń do tego stosowanych,
e) utrzymywanie pojazdu w prawidłowym stanie technicznym


5. Mechanik pojazdów samochodowych znajdzie zatrudnienie w:

a) stacjach diagnostycznych,
b) autoryzowanych serwisach samochodowych,
c) w serwisach prywatnych i warsztatach usługowo-naprawczych,
d) w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej,
e) w zakładach produkcyjnych wykorzystujących pojazdy samochodowe i wózki widłowe
f) w służbach technicznych obsługi pojazdów w firmach transportowych,
g) na stanowiskach montażowych w fabrykach samochodów maszyn drogowych i rolniczych oraz innych pojazdów samochodowych,
h) w zakładach produkujących pojazdy, urządzenia do nich i części zamienne,
i) w zakładach regenerujących zespoły pojazdów samochodowych.


Możliwe też jest podjęcie pracy w tym zawodzie na własnych rachunek – absolwent może prowadzić warsztat naprawy pojazdów i samochodów.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Kształcenie mechanika pojazdów samochodowych to kształcenie dualne. Zajęcia teoretyczne realizowane są w dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych Zespołu Szkół Nr 2. Zajęcia praktyczne prowadzone są u pracodawców. Uczniowie są zatrudnieni jako pracownicy młodociani. Za pracę jako pracownik młodociany uczniowie otrzymują wynagrodzenie w wysokości: I rok nauki- ok. 270 złotych miesięcznie, II rok nauki- ok. 330 złotych miesięcznie, III rok nauki- ok. 380 złotych miesięcznie.  W szkole i na zajęciach praktycznych przyszły specjalista uzyskuje wiedzę z techniki samochodowej i przygotowuje się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Pracownie szkolne wyposażone są niezbędny sprzęt dydaktyczny i pomiarowy a także w nowoczesny multimedialny sprzęt dydaktyczny. Zajęcia praktyczne zorganizowane są w warsztatach wyposażonych w nowoczesną aparaturę diagnostyczną oraz niezbędny sprzęt pomiarowy i naprawczy. Posiadają także przygotowanych instruktorów do prowadzenia zajęć praktycznych z uczniami szkoły branżowej.

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE:

Mechanik pojazdów samochodowych: matematyka, j. polski, najwyższa ocena z dwóch przedmiotów spośród: informatyka, język angielski,  geografia, historia, język obcy, technika, plastyka


Linki:

Prezentacja oferty edukacyjnej

Film reklamowy - Mechanik pojazdów samochodowych