Sanok
Szkoła branżowa
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 Sanoku
Zespół szkół
Adres
Stróżowska 16, 38-500 Sanok
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Oferta
w przygotowaniu