logo nabor sanok
informator
Adres ul. Heleny Gniewosz 160, Nowosielce, 38-530 Zarszyn
Telefon 13 46 539 80
Fax 13 46 539 80
E-mail sekretariat@zsckr-nowosielce.pl
Strona WWW http://www.zsckr-nowosielce.pl
Opis Ucząc się w ZSCKR w Nowosielcach można zdobyć dodatkowe uprawnienia:
- prawo jazdy kategorii B i T,
- operatora kombajnów zbożowych,
- operatora pras wysokiego zgniotu,
- operatora wózków widłowych,
- operatora koparek,
- książeczkę spawacza,
- florystycznych,
- z branży gastronomicznej,
- i innych.
Dodatkowe informacje Strona internetowa szkoły
Dojazd Dojazd transportem publicznym (autobusy, busy), jak również samochodem (szkoła posiada duży parking).
W ZSCKR w Nowosielcach istnieje możliwość zamieszkania w internacie:
- pokoje o wysokim standardzie wyposażenia,
- stołówka z całodziennym wyżywieniem,
- świetlica z TV SAT i komputerami z dostępem do internetu,
- pomieszczenia do nauki własnej.
Historia szkoły Rys historyczny Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach

Szkoła mieści się w budynku dworskim wybudowanym na przełomie XVIII i XIX wieku. W 1945
roku utworzono z parcelacji majątku Gniewoszów szkołę rolniczą, która miała charakter przejściowy. W roku
szkolnym 1958/59 rozpoczęła działalność Roczna Szkoła Rolnicza I stopnia. PWRN natychmiast przystąpiło
do adaptacji zdewastowanych budynków dla potrzeb szkoły rolniczej. Pierwsza klasa liczyła 27 uczniów,
pochodzących ze wsi Nowosielce i okolicznych miejscowości. W latach 1961/62 Roczna Szkoła Rolnicza I-go
stopnia została przekształcona w 2-letnią Szkołę Rolniczą. Kierownikiem Rocznej Szkoły Rolniczej I-go
stopnia do dnia 21 V 1961 roku był inż. Wiesław Zawisza, a od dnia 22 V 1961 roku do 28 II 1966 roku funkcję
kierownika szkoły pełnił inż. Janusz Kamecki. Od dnia 1 III 1966 roku do 31 VIII 1990 roku funkcję dyrektora
sprawował mgr inż. Kazimierz Pomykała (zatrudniony w ZSR od dnia 1 IX 1961 roku). Następnie (od 01 IX
1990 do 01 IX 2004) dyrektorem szkoły została mgr inż. Stefania Bachta (absolwentka ZSR w Nowosielcach).
Obecnie funkcję dyrektora sprawuje mgr inż. Józef Gocko.
Z dniem 1 IX 1981 roku 2-letnia ZSR została przekształcona na 3-letnią ZSZ o kierunku
rolniczym. Od dnia 1 IX 1978 roku do dnia 31 VIII 1984 roku istniało również (oprócz ZSR) 4-letnie Liceum
Zawodowe o profilu rolniczym, gdzie młodzież kończyła naukę egzaminem dojrzałości, a od dnia 1 IX 1982
roku zostało powołane 5-letnie Technikum Rolnicze. W latach 1982-90 oprócz TR i ZSZ istniało średnie
Studium Zawodowe dla Dorosłych o kierunku rolniczym na podbudowie szkoły podstawowej.
W latach 1970 - 1994 szkoła utrzymywała przyjacielskie kontakty ze średnią szkoła rolniczą w
Stropkowie i z Wojskowym Gimnazjum w Bańskiej Bystrzycy. Do chwili obecnej współpracujemy ze
Słowackim Związkiem Kombatanckim i uczestnikami walk II wojny światowej o wyzwolenie Nowosielec, czego
przykładem są coroczne spotkania i składanie wieńców przed pomnikiem usytuowanym w zabytkowym parku
szkolnym. Pomnik ten został wybudowany ku czci poległych żołnierzy czechosłowackich przez młodzież
szkolną i mieszkańców ziemi sanockiej - odsłonięty dnia 18 czerwca 1972 roku. Pomnikiem i zabytkowym
parkiem młodzież szkolna opiekuje się przez cały rok. Dowodem przyjacielskich kontaktów i tradycji jest fakt
nadania szkole w dniu 09 września 1984 roku Imienia II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej oraz
prawa posiadania sztandaru.
Przez ponad 30 lat kształtował się obecny charakter szkoły. Od 1 stycznia 2008 roku szkoła
prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Koła zainteresowań W szkole działa wiele kół zainteresowań:
- sportowe,
- językowe,
- z przedmiotów ogólnokształcących,
- z przedmiotów zawodowych
- i inne (organizowane według potrzeb i zainteresowań uczniów).
Przy szkole działa również Zespół Muzyczny.
Kontakty zagraniczne Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach

UCZESTNICTWO SZKOŁY W DZIAŁANIACH I PROJEKTACH MIĘDZYNARODOWYCH


1.Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare
NARODOWY PROGRAM DLA POLSKI 2002
„Alternatywne źródła energii sposobem na rozwój regionu przygranicznego Polski i Ukrainy”
styczeń 2005 – sierpień 2005 / 29917,31EUR / Udział: 60 osób

2. Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare
NARODOWY PROGRAM DLA POLSKI 2003
„Rewitalizacja parków podworskich wspólnego dziedzictwa kulturowego strefy Euroregionu Polski i Ukrainy w
aspekcie rozwoju małego ruchu turystycznego”
lipiec 2005 – luty 2006 / 34617,20 EUR / Udział: 60 osób

3.Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare
NARODOWY PROGRAM DLA POLSKI 2003
„Zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń wód i gleb regionu przygranicznego Polski i Ukrainy”
lipiec 2005 – luty 2006 / 35045,18 EUR / Udział: 50 osób

4. Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 – 2006
„I Międzynarodowy piknik sportowy szkół rolniczych Euroregionu Karpackiego FAIR PLAYER 2006”
01 sierpnia do 30 listopada 2006 r. / 36 191,03 zł / udział 200 osób

5. Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 – 2006
„Polsko – Ukraińskie warsztaty tańca ludowego”
01 sierpnia do 31 grudnia 2006 r. / 40 447,98 PLN / Udział: 70 osób

Działania od pkt.1 do 5 miały na celu propagowanie współpracy, przyjaźni, wzajemne poznanie między
Polakami i Ukraińcam, współpracę kulturalną. Na potrzeby tych działań ZS CKR Nowosielce podjął
współpracę ze szkołą na Ukrainie oraz na Słowacji.

6. Współpraca z firmą Brunnerbeeren z Therwill, Kanton Basel, Szwajcaria – gospodarstwo prowadzone przez
pana Hansaruedi Brunnera, gdzie młodzież nasze szkoły od 1998 roku odbywa praktyki rolnicze przy uprawie
owoców jagodowych: truskawki, maliny, jeżyny, borówki.

7. Szkoła w Medzilaborcach na Słowacji – współpraca kulturalna, konkursy zawodowe, integracja.

8. Szkoła w Ruskim Kerestur w Serbii – udział uczniów z zawodach sportowych, integracja, wymiana
doświadczeń.

9. Współpraca z firmą Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH i jej partnerami – małymi i średnimi
przedsiębiorstwami z Turyngii, Bawarii i Hesji w ramach projektów LLP- LdV (konkursy 2012 i 2013).
10. Projekt Erasmus+ pt.” Moje wykształcenie – moja szansa!”
2014 - 1 – PL01 – KA102 – 001448 – projekt realizowany w Niemczech.

11. W trakcie realizacji Nowe doświadczenia zawodowe uczniów ZS CKR Nowosielce
– praktyki w Unii Europejskiej. Projekt numer 2016 – 1 –PL01 – KA102 – 025262, realizowany na zasadach
programu Erasmus+, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój ( PO WER ) w ramach projektu „ Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół
zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, realizowany w Irlandii.
Osiągnięcia szkoły 2017 - Ogólnopolski konkurs fotograficzny "Kapliczki i zabytki sakralne Karpat" - wyróżnienie
2015 - Konkurs stypendialny Fundacji Rodu Lubomirskich "Szlakiem Rodu Lubomirskich" - wyróżnienie
2013, 2011 - Ogólnopolski konkurs plastyczny "Tęcza" "Świat wokół nas" - III miejsce
Oddziały Oferta w przygotowaniu
Powrót