logo nabor sanok
informator
II Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej - Curie
Adres ul. Mickiewicza 11, 38-500 Sanok
Telefon 13 46-53-930
Fax 13 46-53-938
E-mail 2losanok@wp.pl
Strona WWW http://www.2losanok.interq.pl
Opis II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie to szkoła o prawie 90-letniej tradycji, położona w centrum Sanoka obok parku, mieszcząca się w zabytkowym, pięknie odrestaurowanym budynku, który został zaprojektowany przez Władysława Beksińskiego. Szkoła znana jest z wysokiego poziomu nauczania, prawie 100% zdawalności egzaminu maturalnego oraz bardzo dobrej atmosfery.
II LO kształci w tej chwili uczniów w 15 oddziałach, dla których została stworzona szeroka oferta fakultetów z przedmiotami rozszerzonymi. W roku szkolnym 2017/2018 prowadzony będzie nabór do 4 ogólnych oddziałów klas pierwszych i jednego oddziału sportowego.
Szkoła posiada nowoczesne klasopracownie wyposażone w komputery, projektory multimedialne, tablice interaktywne. Zajęcia lekcyjne realizowane są w pracowniach przedmiotowych, wyposażonych w nowoczesne pomoce naukowe. Funkcjonuje dziennik elektroniczny, który usprawnia komunikację między nauczycielami, uczniami i rodzicami.
Biblioteka szkolna i czytelnia z pięcioma stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu, posiadają bogaty księgozbiór. Jest on uzupełniany regularnie w nowości wydawnicze, a w roku szkolnym 2016/17 powiększył zasoby dzięki projektowi ministerialnemu.
W szkole znajdują się: gabinet pedagoga, sala gimnastyczna, boisko wielofunkcyjne, siłownia szkolna, sklepik z bogatą ofertą zdrowych przekąsek. Uczniowie angażują się w życie szkoły, inicjują i przygotowują imprezy okolicznościowe i redagują stronę internetową.
W ramach współpracy z wyższymi uczelniami organizowane są wyjazdy na wykłady i ćwiczenia laboratoryjne na uczelnie do Krosna, Krakowa i Rzeszowa oraz wyjazdy do teatrów. Szkoła zapewnia dodatkowe zajęcia dla uczniów zdolnych, przygotowujące do konkursów i olimpiad przedmiotowych. Koło Teatralne uświetnia imprezy szkolne i współpracuje z instytucjami miejskimi. Wyjątkowo szeroka jest oferta zajęć sportowych (siłownia, basen, łyżwiarstwo, piłka siatkowa, unihokej, żeglarstwo, narty).
II LO włącza się aktywnie w życie środowiska podejmując szereg inicjatyw i przedsięwzięć, prowadząc działalność charytatywną i wolontariat. Każdego roku organizowane są zagraniczne wyjazdy edukacyjno-turystyczne m.in. na Węgry, do Grecji, Chorwacji, Niemiec, Anglii.
Dodatkowe informacje Informacje dla kandydatów do II LO
Regulamin naboru do II LO
Zarządzenie PKO - rekrutacja
Harmonogram rekrutacji -załącznik
Dojazd Szkoła znajduje się w centrum miasta. Lokalizacja umożliwia łatwy dojazd różnymi środkami komunikacji.
Historia szkoły Historia II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie sięga 1928 r., kiedy powołano do życia Prywatne Gimnazjum Żeńskie im. Emilii Plater w Sanoku. Była to druga, obok Gimnazjum Męskiego im. Królowej Zofii, szkoła średnia w Sanoku. Kadra żeńskiego gimnazjum rekrutowała się w przeważającej części z nauczycieli uczących w innych sanockich szkołach, którzy byli zatrudnieni jako nauczyciele dochodzący. Salki lekcyjne były wynajmowane w mieście. Początkowo uczennice, aby uzyskać promocję do wyższej klasy musiały z końcem każdego roku zdawać egzamin w gimnazjum męskim. Od kiedy jednak w 1932 r. gimnazjum uzyskało prawa szkoły publicznej, dziewczęta zdawały już egzaminy we własnej szkole, która mieściła się w budynku przy ulicy Kościuszki 36. Początkowo w szkole uczyło 9 nauczycieli oraz ksiądz, pop i rabin. W roku szkolnym 1927/1928 do szkoły uczęszczało 79 uczennic. W dalszych latach ich liczba systematycznie wzrastała - na rok szkolny 1938/1939 zapisanych było już 228 uczennic. Ogółem w latach 1927-1939 do szkoły uczęszczało 1832 uczennic, także narodowości innych niż polska, głównie Żydówki i Ukrainki.
Podczas II wojny światowej w związku z okupacją hitlerowską szkoły średnie zostały zamknięte, jednak nauka była kontynuowana w ramach tajnego nauczania, kierowanego przez nauczycielkę żeńskiego gimnazjum dr Zofię Skołozdro. Lekcje w żeńskim gimnazjum rozpoczęły się w pierwszych dniach listopada 1939 r. Zorganizowano klasy liczące po 15-20 uczennic, a nauka odbywała się regularnie (choć w zmniejszonym wymiarze godzin dydaktycznych) w mieszkaniach prywatnych. Poszczególne klasy znajdowały się w różnych budynkach, a co za tym idzie, w różnych częściach miasta. Ta swoiście zorganizowana, pracująca w konspiracji „szkoła” objęła swym zasięgiem ogółem 80 -100 uczniów, ich liczba w dalszych latach okupacji wzrosła. Początkowo w zajęciach brały udział jedynie dziewczęta, później naukę podjęli także chłopcy. Nauczyciele, uczniowie i ich rodzice dawali dowód nie lada odwagi, bowiem w razie „wpadki” każdemu groziło więzienie, obóz koncentracyjny lub śmierć.
Reaktywowanie szkół średnich w Sanoku nastąpiło na początku sierpnia 1944 r., kiedy Sanok został wyzwolony. Jedną z pierwszych powstałych szkół średnich było państwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum im. Królowej Zofii w Sanoku. Chęć kształcenia się zgłosiło wiele młodzieży - ponad 1200 dziewcząt i chłopców, do pracy w szkole zgłosiło się 54 nauczycieli. Czasy były bardzo trudne, ze względu na zniszczenia budynku wskutek działań wojennych, brak podręczników, pomocy naukowych, naukę na zmiany. W 1946 r. z Koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum wydzielono szkołę męską oraz żeńską – Państwowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Żeńskie w Sanoku, której dyrektorką została dr Zofia Skołozdro. Nauka odbywała się w szkole męskiej po południu.
Od 1 września1948 r., w związku z reorganizacją szkolnictwa, szkoła żeńska została połączona z żeńską Szkołą Powszechną im. Królowej Jadwigi i tak powstała 11-letnia Szkoła Żeńska Stopnia Podstawowego i Licealnego w Sanoku, której dyrektorką pozostała dr Skołozdro. Siedzibą szkoły stał się budynek przy ulicy Mickiewicza 11. W roku szkolnym 1948/1949 w szkole tej uczyło 25 nauczycieli, a liczba uczennic wynosiła 249. Uwaga dyrektor Skołozdro skupiała się na odbudowie bazy materialnej szkoły, zdobywaniu pomocy naukowych, organizowaniu pracowni.
W roku 1962 szkoła stała się koedukacyjna, a od kolejnej reorganizacji szkolnictwa w 1965 r., kiedy wprowadzono 4-letnie liceum, uzyskała nazwę II Liceum Ogólnokształcącego.
Lata siedemdziesiąte przyniosły wiele zmian. W 1970 r. dyrektorem został mgr Stanisław Obara, dr Zofia Skołozdro odeszła na emeryturę. Od września 1973 r. warunki pracy szkoły uległy zdecydowanej poprawie, gdyż z budynku wyprowadziła się szkoła podstawowa. Uzyskane po niej sale pozwoliły na organizację zajęć na jedną zmianę. Rok 1977 przyniósł szkole nadanie imienia wybitnej kobiety i Polki Marii Skłodowskiej - Curie, dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki i chemii. Podniosła uroczystość z udziałem zaproszonych gości odbyła się 8 marca w SDK.
Na przestrzeni prawie 90 lat swego istnienia szkoła przeżywała różne okresy, trudno nie zauważyć jak bardzo się rozwinęła. Obecnie II LO posiada 24 sale lekcyjne, bibliotekę z czytelnią, pokój dyrektorski i sekretariat, pokój nauczycielski, gabinet pedagoga szkolnego, gabinet higienistki, pracownię komputerową, salę gimnastyczną i siłownię. Do dyspozycji uczniów są szatnie, radiowęzeł i sklepik.
Oferta edukacyjna II LO ulegała stopniowym zmianom. Początkowo młodzież kształciła się w profilach matematyczno-fizycznym, biologiczno-chemicznym, humanistycznym i ogólnym. Obecnie, po kolejnych reformach oświaty, szkoła oferuje system kształcenia oparty na fakultetach – uczniowie wybierają zajęcia z przedmiotami rozszerzonymi (dwa lub trzy spośród: biologia, chemia, matematyka, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, angielski lub niemiecki) przygotowujące do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.
Aktualnie do szkoły uczęszcza 491 uczniów, którzy kształcą się w 15 oddziałach. Zatrudnionych jest 46 nauczycieli, którzy są wysokiej klasy specjalistami. Ich zaangażowanie i rzetelność w wykonywaniu swojego zawodu przyczynia się do efektywnego przekazywania wiedzy. Szkoła może poszczycić się wieloma sukcesami w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych.
Koła zainteresowań II LO w Sanoku oferuje koła zainteresowań: przedmiotowe, artystyczne i sportowe oraz pracę indywidualną ucznia z nauczycielem z każdego nauczanego przedmiotu.
W ramach zajęć przedmiotowych uczniowie przygotowywani są do olimpiad i konkursów, do matury, a także rozwijają swoje pasje np. na wycieczkach tematycznych. Dużą popularnością cieszą się koła artystyczne i sportowe:

Zajęcia przedmiotowe w roku szkolnym 2016/17:
• matematyczne,
• historyczne,
• biologiczne,
• chemiczne,
• geograficzne,
• fizyczne,
• z języka polskiego,
• z języków obcych,
• z wiedzy o społeczeństwie,
• z przedsiębiorczości.

Zajęcia sportowe:
• pływackie,
• siatkówka chłopców i dziewcząt ,
• koszykówka chłopców i dziewcząt,
• unihokej,
• żeglarskie.

Zajęcia artystyczne:
• twórczości własnej,
• czytelnicze,
• teatralne,
• recytatorskie,
• wokalno- instrumentalne.

Inne:
• Szkolne Koło Wolontariatu,
• gazetka Szkolna „Kulfon”.

Dodatkowo w ramach lekcji wychowania fizycznego także: siłownia, zajęcia turystyczne, żeglarstwo, łyżwy, wyjazdy na narty i basen.
Kontakty zagraniczne Od 3 lat współpracujemy z organizacją studencką AIESEC, w ramach której zajęcia w języku angielskim z młodzieżą prowadzili studenci z Chin, Iranu, Egiptu, Gruzji, Brazylii, Indonezji i Kirgistanu.
Szkoła przyjmuje uczniów z Izraela, którzy przyjeżdżają na uroczystości rocznicowe w Oświęcimiu i innych miejscach pamięci. Co roku organizowane są wyjazdy do Austrii na narty, do Chorwacji na rejsy żeglarskie i na Węgry na kąpieliska termalne.
Uczniowie wyjeżdżają do Włoch na Europejską Galę Szkół Średnich w siatkówce i za każdym razem wracają z medalami i sukcesami sportowymi.
Nauczyciele języków obcych uczestniczą w szkoleniach zagranicznych w Niemczech (Kolonia, Regensburg) i Wielkiej Brytanii, a nauczyciele historii brali udział w warsztatach w Tel Awiwie organizowanych przez Instytut Yad Vashem.
W szkole podjęto działania mające na celu nawiązanie współpracy ze szkołami europejskimi w ramach programu Erasmus+.
W bieżącym roku szkolnym uczniowie pojadą na 8 dniową wycieczkę do Grecji, a w roku 2018 planowana jest wycieczka do Włoch.
Osiągnięcia szkoły Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku, od lat odnoszą sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Szkoła, w swej prawie 90-letniej historii, może poszczycić się wieloma osiągnięciami i to nie tylko na szczeblu krajowym, ale także i międzynarodowym, by wymienić chociażby sukces uczennicy naszej szkoły w Centralnej Olimpiadzie Matematycznej w Budapeszcie, dotarcie do półfinału Międzynarodowych Mistrzostw w Grach Logicznych i Matematycznych we Francji lub czołowe miejsca naszych uczniów w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”.
Wśród uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku mamy laureatów i finalistów takich olimpiad i konkursów jak:
Olimpiada Biologiczna,
Olimpiada Chemiczna,
Olimpiada Ekologiczna,
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego,
Olimpiada Języka Rosyjskiego,
Olimpiada Języka Niemieckiego,
Olimpiada Języka Francuskiego,
Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej,
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
Olimpiada Wiedzy o Mediach, Olimpiada Artystyczna,
Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH”,
Olimpiada „Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939r.”,
Ogólnopolski Konkurs Chemiczny im. prof. A. Świnarskiego,
Ogólnopolski Konkurs Informatyczny,
Ogólnopolski Konkurs Geograficzno-Geologiczny „Drapieżne Oblicza Ziemi”,
Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „FOX”,
Konkurs Matematyczny im. prof. J. Marszała,
Ogólnopolski Konkurs Recytacji Poezji i Prozy „Na wschód od Bugu”,
Ogólnopolski Konkurs „Historia i kultura Żydów polskich” .

Sukcesy naszych uczniów w ostatnim czasie to m.in:
1. tytuł laureatki Olimpiady Wiedzy o Mediach dla Anny Sydorczak (opiekun: mgr Barbara Rajtar-Wojdyła) oraz
2. tytuł finalisty XLVI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego uzyskany przez Patrycję Zoszak (opiekun mgr Julita Kołodziejczyk) w r. szk 2015/16,
3. II miejsce Marcjanny Malec w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym „Alchemik” (opiekun: mgr Dominika Łakoś)
4. I miejsca przez Karola Stabryłę w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „Zawsze wierni” – poświęconym Żołnierzom Wyklętym (opiekun: dr Jolanta Mazur-Fedak).

II Liceum Ogólnokształcące w Sanoku słynie ze świetnych wyników sportowych i to w wielu dyscyplinach, plasując się od lat na czołowych pozycjach w Licealiadzie czyli Wojewódzkim Współzawodnictwie Sportowym Szkół Średnich
1. I m-ce w r. 2006/2007
2. II m-ce w r. 2001/2002, II m-ce w r. 2002/2003, II m-ce w r. 2005/2006, II m-ce w r. 2010/2011, II m-ce w r. 2011/12
3. III m-ce w r. 2003/2004, III m-ce w r.2004/2005, III m-ce w r. 2008/2009.
W roku szk. 2012/2013 społeczność szkolna cieszyła się z sukcesu jakim był srebrny medal w unihokeju wywalczony przez chłopców w finale Ogólnopolskiej Licealiady, a następny rok szkolny przyniósł złoty medal w tej dyscyplinie.
Hokeiści uczący się w klasie sportowej wywalczyli złoty medal podczas XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w 2013 r., a rok później zdobyli złoty medal Mistrzostw Polski Juniorów.

Dochodzą do tego sukcesy międzynarodowe, odniesione przez uczniów w ostatnich latach, takie jak:
1. I miejsce dziewcząt w siatkówce w czasie II Europejskiej Gali Szkół Średnich we Włoszech w r. szk. 2012/13
2. I miejsce chłopców w siatkówce w trakcie III Europejskiej Gali Szkół Średnich we Włoszech w r. szk. 2013/14.

Za licznymi sukcesami uczniów naszej szkoły stoi wytężona praca grona pedagogicznego. Nauczyciele dokładają wszelkich starań, by uczeń mógł w pełni odkryć swój potencjał. Nasi licealiści zawsze mogą liczyć na ich wsparcie i pomoc w odkrywaniu wiedzy, rozwijaniu pasji oraz zainteresowań naukowych, artystycznych, a także sportowych. Atmosfera wzajemnego szacunku i zaufania panująca w szkole, sprzyja pracy i przynosi pozytywne efekty.
Z pewnością następne roczniki będą zapisywać kolejne chlubne karty w dziejach II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku.
Oddziały Oferta w przygotowaniu
Powrót