logo nabor sanok
informator
II Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej - Curie
Adres ul. Mickiewicza 11, 38-500 Sanok
Telefon 13 46-53-930
Fax 13 46-53-938
E-mail 2losanok@wp.pl
Strona WWW http://www.2lo.sanok.biz
Opis II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie to szkoła znana z wysokiego poziomu nauczania, świetnej atmosfery, co roku prawie 100%
zdawalności egzaminu maturalnego, bardzo dobrego przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego i kontynuowania nauki na studiach wyższych.
To miejsce nowoczesne, kreatywne i wyzwalające w wychowankach energię do nauki i twórczości, a jednocześnie to szkoła o 90-letniej tradycji.
Uroczystości jubileuszowe upamiętniające 90 rocznicę powstania szkoły odbyły się w Sanockim Domu Kultury 9 marca 2018 r - w dniu corocznego
święta II Liceum, Patronki Szkoły: Marii Skłodowskiej - Curie.
Nasza szkoła mieści się w położonym, w samym centrum miasta, pięknie odrestaurowanym budynku, który został zaprojektowany przez Władysława
Beksińskiego.
Utrzymana w historycznym stylu fasada skrywa współczesne wnętrze szkoły: laboratoria językowe, klasopracownie wyposażone w komputery,
projektory multimedialne i tablice interaktywne, sale przedmiotowe z nowoczesnymi pomocami naukowymi.
Atutem jest również dziennik elektroniczny, który usprawnia komunikację między nauczycielami, uczniami i rodzicami.

Aktywnie działa biblioteka wyposażona w z czytelnię z dostępem do Internetu. Przy bibliotece, która posiada bogaty, stale uzupełniany nowościami
księgozbiór, działa „koło entuzjastów”, skupiające uzdolnioną artystycznie młodzież, pragnącą rozwijać się twórczo w dziedzinie poezji, literatury,
recytacji, fotografii i śpiewu.

Podczas zajęć wf uczniowie korzystają zarówno: z przyszkolnej sali gimnastycznej, stołów do tenisa stołowego, siłowni i boiska wielofunkcyjnego, jak i z
hali sportowej PWSZ, czy zajęć z łyżwiarstwa na Arenie Sanok.

Gabinety pani higienistki i pani pedagog oferują fachową pomoc dla ciała i ducha i skupiają też chętnych do pomocy innym.
Mamy sklepik z bogatą ofertą zdrowych przekąsek oraz kącik kawowy.

Uczniowie angażują się w życie szkoły, inicjują i przygotowują imprezy okolicznościowe i redagują stronę internetową. W ramach współpracy z wyższymi
uczelniami, organizowane są wyjazdy na wykłady i ćwiczenia laboratoryjne do: Krosna, Krakowa i Rzeszowa oraz wyjazdy do teatrów.

Szkoła zapewnia dodatkowe zajęcia dla uczniów zdolnych, przygotowujące do konkursów i olimpiad przedmiotowych.
Uczniowie z najwyższymi wynikami i niskimi dochodami w rodzinie otrzymują stypendia z Fundacji św. Mikołaja, stypendia za najwyższą średnią lub
osiągnięcia w sporcie. Posiadamy certyfikat Solidarnej Szkoły.

Nasi uczniowie chętnie i z sukcesami biorą udział w różnych olimpiadach i konkursach. Ostatnio zdobyli:
* tytuły laureata i finalisty na Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego,
* laureata w Konkursie Wiedzy o Mediach organizowanym przez UW,
* finalisty w Ogólnopolskim Konkursie „Historia i kultura Żydów polskich”,
* II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym UW - Poszukiwanie Talentów,
* wysokie miejsca na etapie wojewódzkim Olimpiady Geograficznej, I miejsce w Powiatowym Konkursie Geograficznym,
* tytuły finalistów w Konkursach Matematycznych im. Hugona Steinhausa w Jaśle i im. Marszała w Łańcucie,
* tytuł laureata w Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH,
* I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim,
* I miejsce w Konkursie Poezji Rosyjskiej,
* I miejsce w Konkursie „Wielokulturowe Podkarpacie”,
* II miejsce w Konkursie Chemicznym „Alchemik”,
oraz wysokie miejsca na innych konkursach poetyckich, językowych, ortograficznych i w historycznych, organizowanych przez IPN o/ w Rzeszowie.

Szkoła jest znana, od lat, z osiągnięć sportowych; w roku bieżącym wywalczyła najwyższe miejsca w Finałach Wojewódzkich w unihokeju, zawodach
pływackich czy siatkówce dziewcząt.

W szkole prowadzone są zajęcia koła teatralnego, które współpracuje z instytucjami miejskimi i włącza się aktywnie w życie miasta (Orszak Trzech
Króli, Szopka Bożonarodzeniowa, Niedziela Palmowa w Skansenie).
Istnieje szeroka oferta zajęć sportowych (siłownia, basen, łyżwiarstwo, piłka siatkowa, unihokej, żeglarstwo, narciarstwo, turystyka).

II LO podejmuje szereg inicjatyw i przedsięwzięć, prowadzi działalność charytatywną i wolontariat.
Uczniowie uczą się Debaty Oksfordzkiej (konkurs na UR w Rzeszowie), odbywają lekcje obywatelskie, biorą udział w Sesjach Plenarnych Sejmu Dzieci i
Młodzieży.
Szkoła współpracuje z partnerami zagranicznymi. Organizuje wyjazdy edukacyjno - turystyczne: na Węgry, do Grecji, Chorwacji, Niemiec, Anglii,
Włoch.

II LO kształci obecnie 478 uczniów w 14 oddziałach. W odpowiedzi na zapotrzebowanie środowiska lokalnego, w liceum otwarto już trzeci rocznik
oddziału sportowego o profilu hokeja na lodzie.

W roku szkolnym 2018/2019 przewidujemy utworzenie 4 oddziałów ogólnych i jednego oddziału sportowego, z wiodącymi dyscyplinami: piłka siatkowa,
hokej.
Dodatkowe informacje Informacje dla kandydatów do II LO
Regulamin naboru do II LO 2018/2019
Zarządzenie PKO - rekrutacja 2018
Dojazd Szkoła znajduje się w centrum miasta. Lokalizacja umożliwia łatwy dojazd różnymi środkami komunikacji.
Historia szkoły Historia II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie sięga 1928 r., kiedy powołano do życia Prywatne Gimnazjum Żeńskie im. Emilii Plater w Sanoku. Była to
druga, obok Gimnazjum Męskiego im. Królowej Zofii, szkoła średnia w Sanoku. Kadra żeńskiego gimnazjum rekrutowała się w przeważającej części z
nauczycieli uczących w innych sanockich szkołach, którzy byli zatrudnieni jako nauczyciele dochodzący. Salki lekcyjne były wynajmowane w mieście.
Początkowo uczennice, aby uzyskać promocję do wyższej klasy musiały z końcem każdego roku zdawać egzamin w gimnazjum męskim. Od kiedy
jednak w 1932 r. gimnazjum uzyskało prawa szkoły publicznej, dziewczęta zdawały już egzaminy we własnej szkole, która mieściła się w budynku przy
ulicy Kościuszki 36. Początkowo w szkole uczyło 9 nauczycieli oraz ksiądz, pop i rabin. W roku szkolnym 1927/1928 do szkoły uczęszczało 79 uczennic.
W dalszych latach ich liczba systematycznie wzrastała - na rok szkolny 1938/1939 zapisanych było już 228 uczennic. Ogółem w latach 1927-1939 do
szkoły uczęszczało 1832 uczennic, także narodowości innych niż polska, głównie Żydówki i Ukrainki.
Podczas II wojny światowej w związku z okupacją hitlerowską szkoły średnie zostały zamknięte, jednak nauka była kontynuowana w ramach tajnego
nauczania, kierowanego przez nauczycielkę żeńskiego gimnazjum dr Zofię Skołozdro. Lekcje w żeńskim gimnazjum rozpoczęły się w pierwszych dniach
listopada 1939 r. Zorganizowano klasy liczące po 15-20 uczennic, a nauka odbywała się regularnie (choć w zmniejszonym wymiarze godzin
dydaktycznych) w mieszkaniach prywatnych. Poszczególne klasy znajdowały się w różnych budynkach, a co za tym idzie, w różnych częściach miasta.
Ta swoiście zorganizowana, pracująca w konspiracji „szkoła” objęła swym zasięgiem ogółem 80 -100 uczniów, ich liczba w dalszych latach okupacji
wzrosła. Początkowo w zajęciach brały udział jedynie dziewczęta, później naukę podjęli także chłopcy. Nauczyciele, uczniowie i ich rodzice dawali
dowód nie lada odwagi, bowiem w razie „wpadki” każdemu groziło więzienie, obóz koncentracyjny lub śmierć.
Reaktywowanie szkół średnich w Sanoku nastąpiło na początku sierpnia 1944 r., kiedy Sanok został wyzwolony. Jedną z pierwszych powstałych szkół
średnich było państwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum im. Królowej Zofii w Sanoku. Chęć kształcenia się zgłosiło wiele młodzieży - ponad 1200
dziewcząt i chłopców, do pracy w szkole zgłosiło się 54 nauczycieli. Czasy były bardzo trudne, ze względu na zniszczenia budynku wskutek działań
wojennych, brak podręczników, pomocy naukowych, naukę na zmiany. W 1946 r. z Koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum wydzielono szkołę męską oraz
żeńską – Państwowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Żeńskie w Sanoku, której dyrektorką została dr Zofia Skołozdro. Nauka odbywała się w
szkole męskiej po południu.
Od 1 września1948 r., w związku z reorganizacją szkolnictwa, szkoła żeńska została połączona z żeńską Szkołą Powszechną im. Królowej Jadwigi i tak
powstała 11-letnia Szkoła Żeńska Stopnia Podstawowego i Licealnego w Sanoku, której dyrektorką pozostała dr Skołozdro. Siedzibą szkoły stał się
budynek przy ulicy Mickiewicza 11. W roku szkolnym 1948/1949 w szkole tej uczyło 25 nauczycieli, a liczba uczennic wynosiła 249. Uwaga dyrektor
Skołozdro skupiała się na odbudowie bazy materialnej szkoły, zdobywaniu pomocy naukowych, organizowaniu pracowni.
W roku 1962 szkoła stała się koedukacyjna, a od kolejnej reorganizacji szkolnictwa w 1965 r., kiedy wprowadzono 4-letnie liceum, uzyskała nazwę II
Liceum Ogólnokształcącego.
Lata siedemdziesiąte przyniosły wiele zmian. W 1970 r. dyrektorem został mgr Stanisław Obara, dr Zofia Skołozdro odeszła na emeryturę. Od września
1973 r. warunki pracy szkoły uległy zdecydowanej poprawie, gdyż z budynku wyprowadziła się szkoła podstawowa. Uzyskane po niej sale pozwoliły na
organizację zajęć na jedną zmianę. Rok 1977 przyniósł szkole nadanie imienia wybitnej kobiety i Polki Marii Skłodowskiej - Curie, dwukrotnej laureatki
Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki i chemii. Podniosła uroczystość z udziałem zaproszonych gości odbyła się 8 marca w SDK.
Na przestrzeni 90 lat swego istnienia szkoła przeżywała różne okresy, trudno nie zauważyć jak bardzo się rozwinęła. Obecnie II LO posiada 24 sale
lekcyjne, bibliotekę z czytelnią, pokój dyrektorski i sekretariat, pokój nauczycielski, gabinet pedagoga szkolnego, gabinet higienistki, pracownię
komputerową, salę gimnastyczną i siłownię. Do dyspozycji uczniów są szatnie, radiowęzeł i sklepik.
Oferta edukacyjna II LO ulegała stopniowym zmianom. Początkowo młodzież kształciła się w profilach matematyczno-fizycznym, biologiczno-
chemicznym, humanistycznym i ogólnym. Obecnie, po kolejnych reformach oświaty, szkoła oferuje system kształcenia oparty na fakultetach – uczniowie
wybierają zajęcia z przedmiotami rozszerzonymi (dwa lub trzy spośród: biologia, chemia, matematyka, fizyka, geografia, historia, wiedza o
społeczeństwie, język polski, angielski lub niemiecki) przygotowujące do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.
Aktualnie do szkoły uczęszcza 491 uczniów, którzy kształcą się w 15 oddziałach. Zatrudnionych jest 46 nauczycieli, którzy są wysokiej klasy
specjalistami. Ich zaangażowanie i rzetelność w wykonywaniu swojego zawodu przyczynia się do efektywnego przekazywania wiedzy. Szkoła może
poszczycić się wieloma sukcesami w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych.
Koła zainteresowań II LO w Sanoku oferuje koła zainteresowań: przedmiotowe, artystyczne i sportowe oraz pracę indywidualną ucznia z nauczycielem z każdego
nauczanego przedmiotu.

W ramach zajęć przedmiotowych uczniowie przygotowywani są do olimpiad i konkursów, do matury, a także rozwijają swoje pasje np. na wycieczkach
tematycznych. Dużą popularnością cieszą się koła artystyczne i sportowe:

Zajęcia przedmiotowe w roku szkolnym 2017/18:
• matematyczne,
• historyczne,
• biologiczne,
• chemiczne,
• geograficzne,
• fizyczne,
• informatyczne,
• z języka polskiego,
• z języków obcych,
• z wiedzy o społeczeństwie,
• z przedsiębiorczości.

Zajęcia sportowe:
• pływackie,
• siatkówka chłopców i dziewcząt ,
• koszykówka chłopców i dziewcząt,
• unihokej,
• żeglarskie.

Zajęcia artystyczne:
• twórczości własnej,
• czytelnicze,
• teatralne,
• recytatorskie,
• wokalno- instrumentalne.

Inne:
• Szkolne Koło Wolontariatu,

Dodatkowo w ramach lekcji wychowania fizycznego także: siłownia, zajęcia turystyczne, żeglarstwo, łyżwy, wyjazdy na narty i basen.
Kontakty zagraniczne Od 4 lat współpracujemy z organizacją studencką AIESEC, w ramach której zajęcia w języku angielskim z młodzieżą prowadzili studenci z Chin, Iranu,
Egiptu, Gruzji, Brazylii, Indonezji i Kirgistanu.
Szkoła przyjmuje uczniów z Izraela, którzy przyjeżdżają na uroczystości rocznicowe w Oświęcimiu i innych miejscach pamięci. Organizowane są
wyjazdy do Austrii na narty, do Chorwacji na rejsy żeglarskie i na Węgry na kąpieliska termalne.

Uczniowie wyjeżdżają do Włoch na Europejską Galę Szkół Średnich w siatkówce i za każdym razem wracają z medalami i sukcesami sportowymi.
Nauczyciele języków obcych uczestniczą w szkoleniach zagranicznych w Niemczech (Kolonia, Regensburg) i Wielkiej Brytanii, a nauczyciele historii
brali udział w warsztatach w Tel Awiwie organizowanych przez Instytut Yad Vashem.
W szkole podjęto działania mające na celu nawiązanie współpracy ze szkołami europejskimi w ramach programu Erasmus+.

W ubiegłym roku szkolnym uczniowie pojechali na 8 dniową wycieczkę do Grecji, a w roku 2018 odbędzie się wycieczka do Włoch.
Osiągnięcia szkoły Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku, od lat odnoszą sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Szkoła, w swej 90-letniej
historii, może poszczycić się wieloma osiągnięciami i to nie tylko na szczeblu krajowym, ale także i międzynarodowym, by wymienić chociażby sukces
uczennicy naszej szkoły w Centralnej Olimpiadzie Matematycznej w Budapeszcie, dotarcie do półfinału Międzynarodowych Mistrzostw w Grach
Logicznych i Matematycznych we Francji lub czołowe miejsca naszych uczniów w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”.

Wśród uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku mamy laureatów i finalistów takich olimpiad i konkursów jak:
Olimpiada Biologiczna,
Olimpiada Chemiczna,
Olimpiada Ekologiczna,
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego,
Olimpiada Języka Rosyjskiego,
Olimpiada Języka Niemieckiego,
Olimpiada Języka Francuskiego,
Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej,
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
Olimpiada Wiedzy o Mediach, Olimpiada Artystyczna,
Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH”,
Olimpiada „Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939r.”,
Ogólnopolski Konkurs Chemiczny im. prof. A. Swinarskiego,
Ogólnopolski Konkurs Informatyczny,
Ogólnopolski Konkurs Geograficzno-Geologiczny „Drapieżne Oblicza Ziemi”,
Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „FOX”,
Konkurs Matematyczny im. prof. J. Marszała,
Ogólnopolski Konkurs Recytacji Poezji i Prozy „Na wschód od Bugu”,
Ogólnopolski Konkurs „Historia i kultura Żydów polskich” .

Sukcesy naszych uczniów w ostatnim czasie to m.in:
1. tytuł finalisty XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego uzyskany przez Witolda Michno (opiekun mgr Julita Kołodziejczyk) w r. szk 2017/18,
2. tytuł laureata uzyskany przez Kamila Koczerę w Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH (opiekun mgr Marzena Mandzelowska) w r. szk 2017/18
3. II miejsce uzyskane przez Macieja Słowiaka w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym "Łowcy Talentów" organizowanym przez UW w r. szk 2016/17
4. tytuł laureatki Olimpiady Wiedzy o Mediach dla Anny Sydorczak (opiekun: mgr Barbara Rajtar-Wojdyła)
5. tytuł finalisty XLVI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego uzyskany przez Patrycję Zoszak (opiekun mgr Julita Kołodziejczyk) w r. szk 2015/16,
6. II miejsce Marcjanny Malec w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym „Alchemik” (opiekun: mgr Dominika Łakoś)
7. I miejsca Karola Stabryły w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „Zawsze wierni” – poświęconym Żołnierzom Wyklętym (opiekun: dr Jolanta
Mazur-Fedak).


II Liceum Ogólnokształcące w Sanoku słynie ze świetnych wyników sportowych i to w wielu dyscyplinach, plasując się od lat na czołowych pozycjach w
Licealiadzie czyli Wojewódzkim Współzawodnictwie Sportowym Szkół Średnich
1. I miejsce w r. 2006/2007
2. II miejsce w r. 2001/2002, 2002/2003, 2005/2006, 2010/2011, 2011/12
3. III miejsce w r. 2003/2004, 2004/2005, 2008/2009.

W roku szk. 2012/2013 społeczność szkolna cieszyła się z sukcesu jakim był srebrny medal w unihokeju wywalczony przez chłopców w finale
Ogólnopolskiej Licealiady, a następny rok szkolny przyniósł złoty medal w tej dyscyplinie.
W roku szkolnym 2017/18 chłopcy zdobyli mistrzostwo województwa w unihokeju i zakwalifikowali się do Mistrzostw Polski w Elblągu.
Hokeiści uczący się w klasie sportowej wywalczyli złoty medal podczas XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w 2013 r., a rok później zdobyli złoty
medal Mistrzostw Polski Juniorów.

Dochodzą do tego sukcesy międzynarodowe, odniesione przez uczniów w ostatnich latach, takie jak:
1. I miejsce dziewcząt w siatkówce w czasie II Europejskiej Gali Szkół Średnich we Włoszech w r. szk. 2012/13
2. I miejsce chłopców w siatkówce w trakcie III Europejskiej Gali Szkół Średnich we Włoszech w r. szk. 2013/14.

Za licznymi sukcesami uczniów naszej szkoły stoi wytężona praca grona pedagogicznego. Nauczyciele dokładają wszelkich starań, by uczeń mógł w
pełni odkryć swój potencjał. Nasi licealiści zawsze mogą liczyć na ich wsparcie i pomoc w odkrywaniu wiedzy, rozwijaniu pasji oraz zainteresowań
naukowych, artystycznych, a także sportowych. Atmosfera wzajemnego szacunku i zaufania panująca w szkole, sprzyja pracy i przynosi pozytywne
efekty.
Z pewnością następne roczniki będą zapisywać kolejne chlubne karty w dziejach II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku.
Oddziały Oferta w przygotowaniu
Powrót