logo nabor sanok
informator
Adres ul. Stróżowska 16, 38-500 Sanok
Telefon 134630448
Fax
E-mail zstsanok@pro.onet.pl
Strona WWW http://zs3.sanok.pl
Opis Zespół Szkół Nr 3 to szkoła wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne
i oprogramowanie komputerowe. Nauka odbywa się w oparciu o najnowsze programy nauczania. Wykształcenie uzyskane w naszej szkole umożliwi podjęcie
studiów lub pomoże znaleźć swoje miejsce w strukturze współczesnego przemysłu.
Kształcimy w zawodach poszukiwanych na rynku pracy.
Mamy dobrze zorganizowany system praktyk zawodowych.
Posiadamy bogatą i dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną:
• 6 pracowni informatycznych z dostępem do sieci Internet,
• 3 mobilne pracownie informatyczne,
• nowoczesne pracownie przedmiotów zawodowych,
• dostęp do pracowni programowania robotów przemysłowych MPS,
• dostęp do pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie,
• tablice multimedialne w pracowniach językowych,
• skomputeryzowaną bibliotekę szkolną,
• dużą halę sportową z siłownią.
Dajemy możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności na kursach dodatkowych w kraju i za granicą;
• Oferujemy kursy na odległość (e-learning),
• Oferujemy wysoki poziom nauczania języków obcych:
języka angielskiego i języka niemieckiego.

Szkoła ponadto umożliwia:
• uzyskanie certyfikatów świadczących o umiejętnościach zawodowych absolwenta,
• bezpłatny dostęp do Internetu,
• pomoc w poszukiwaniu pracy dla najlepszych absolwentów,
• współpracę z uczelniami wyższymi.
Dodatkowe informacje Nie zdefiniowano odnośników.
Dojazd Szkoła mieści się w niedużej odległości od dworca PKS, a naprzeciwko szkoły znajduje się przystanek MKS. Uczniowie, którzy mają trudności z dojazdem, mogą
zamieszkać
w internacie mieszczącym się na tej samej ulicy, w sąsiedniej szkole.
Historia szkoły  Intensywna rozbudowa Sanockiej Fabryki Autobusów w Sanoku w latach 1961-1965 spowodowała ogromne zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry do
realizacji przyszłych zamierzeń Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego.
 W czerwcu 1961r. Dyrekcja Sanockiej Fabryki Autobusów składa wniosek do ministerstwa przemysłu ciężkiego o utworzenie szkoły przyzakładowej.
 We wrześniu 1961 r. minister przemysłu ciężkiego wydaje akt erekcyjny zezwalający na utworzenie szkoły przyzakładowej Sanockiej Fabryki Autobusów.
 Szkoła kształci w zawodzie: ślusarz, spawacz, lakiernik.
 Zasadnicza Szkoła zawodowa SFA rozpoczyna swoją działalność w budynku Technikum Mechanicznego w Sanoku (obecnie ul. Stróżowska 15).
 Usamodzielnienie nastąpiło na przełomie 1964-1965r.
 1974r. przeniesienie szkoły do nowego budynku – obecnie przy ul. Stróżowskiej 16.
 1.09.1974 zmieniono nazwę szkoły na Zasadnicza Szkoła Zawodowa SFA.
 1974 r. początek działalności 3-letniego Technikum Mechanicznego dla Pracujących i 3-letniego Średniego Studium Zawodowego.
 Wrzesień 1988r. – uruchomienie 3-letniego dziennego Technikum Mechanicznego dla absolwentów szkoły zawodowej.
 1991 r – zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Technicznych.
 Rok szkolny 1991/1992 - początek funkcjonowania 5– letniego technikum dla absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych o specjalności obróbka
skrawaniem.
 Rok szkolny 1992/1993 - rozpoczęcie działalności nowego oddziału Technikum 5 – letniego o specjalności naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych.
 We wrześniu 1997 rozpoczęło działalność 4-letnie Liceum Techniczne.
 1września 2002r. następuje zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół nr 3.
 1 października 2004r. ZS 3 jako jedyna szkoła ponadgimnazjalna powiatu sanockiego otrzymała tytuł „Szkoły z klasą”.
 Szkoła dziś prężnie się rozwija, unowocześnia swoją bazę dydaktyczną i bierze w udział w wielu projektach. Dzięki temu kształci wykwalifikowaną kadrę
przyszłych pracowników cenionych na lokalnym rynku pracy.
Koła zainteresowań 1. Kółko matematyczne
2. Kółko recytatorskie
3. Kółko Miłośników Kultury
4. Kółko PCK
5. Klub Honorowych Dawców Krwi
6. Klub Europejski
7. Drużyna Medyczno-Sanitarna
8. Kółko informatyczne
9. Szkolne Koło SEP (Stowarzyszenia Elektryków Polskich)

Sport:

1. Piłka nożna
2. Piłka siatkowa
3. Piłka ręczna dziewcząt i chłopców
4. Piłka koszykowa
5. Lekka atletyka
6. Tenis stołowy
7. Unihokej
Kontakty zagraniczne • W latach 2011 – 2013 realizowano projekt Comenius „Natural Sciences, Natural English”. Na potrzeby projektu została nawiązana współpraca z partnerskimi
szkołami z Prato we Włoszech, Kungalv ze Szwecji, Velncji z Hiszpanii i stolicy Luxemburga. Podstawowe zagadnienia skupiały się wokół nauczania
zintegrowanego CLIL. Wszystkie działania, które były prowadzone w języku angielskim, co dodatkowo uatrakcyjniało obowiązek szkolny, pozwoliły na wymianę
doświadczeń między nauczycielami i uczniami z różnych szkół europejskich, propagowały język, kulturę, tradycje i świadomość narodową; dodatkowo kładły nacisk
na stosowanie nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Nauczyciele i uczniowie uczestniczyli w konferencjach i spotkaniach zorganizowanych w szkołach
partnerskich – wizyty zagraniczne pozwoliły lepiej poznać inną kulturę oraz ułatwiły współpracę w różnych systemach oświatowych.
• Od września 2016 realizujemy projekt Erasmus+ „Treasure in Language”, który polega na współpracy europejskich placówek edukacyjnych i władz
oświatowych.
W ramach zaplanowanych działań nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje pedagogiczne oraz wzbogacają warsztat pracy. Program ułatwia nauczycielom,
pracownikom oświaty i uczniom poznanie różnych systemów edukacyjnych państw Unii Europejskiej i nie tylko. Szkoły partnerskie z Rygi (Łotwa), Targu Jiu
(Rumunia), Vidin (Bułgaria), Lauro (Włochy) i Denizli (Turcja) wraz z polską szkołą podjęły współpracę, której podstawowym tematem jest „Skarb w języku”,
obejmujący zagadnienia dotyczące idiomów, przysłów narodowych i przekazywania bogactwa słownictwa młodzieży. Wymiana doświadczeń edukacyjnych,
poznawanie rodzimych języków, historii i tradycji, komunikowanie się w języku angielskim czy stosowanie nowoczesnych technologii to tylko niektóre z elementów
planowanych działań.
W ramach projektu nauczyciele i uczniowie będą odwiedzać szkoły partnerskie.
• W latach 2015-2017 realizujemy projekty Erasmus+ , w Sektorze: Kształcenie i Szkolenie Zawodowe, Akcja: Mobilność Uczniów i Kadry Edukacyjnej. Razem
z partnerem irlandzkim, tj. Your International Training z Cork, organizowane są miesięczne praktyki w przedsiębiorstwach irlandzkich. W projektach uczestniczy
młodzież kształcąca się we wszystkich kierunkach stanowiących ofertę edukacyjną szkoły, tj. technik informatyk, technik pojazdów samochodowych, technik
mechanik, technik mechatronik oraz technik elektryk. Jak dotąd, stażem zostało objętych 115 najlepszych uczniów, a łączna wartość otrzymanego dofinansowania
z programu Erasmus+ wyniosła 360 tysięcy euro (ok. 1,5 mln PLN). Dodatkowo, w trakcie praktyk, organizowany jest program kulturalny, obejmujący nie tylko
wycieczki do miejsc historycznych (Cork, Kilkenny, Belfast – Titanic Experience), ale i wyprawy w góry, na klify, plażę czy karnety na siłownię.
Osiągnięcia szkoły 2014/2015
• Konkurs matematyczny „Matematyka w technice dla technika” – III miejsce, zdobycie indeksu Politechniki Lubelskiej.
• Konkurs matematyczny PANGEA organizowany przez Vistula University
w Warszawie”- uczeń klasy II TM zakwalifikował się do drugiego etapu i zdobył 43 miejsce w kraju.
• I, III, V miejsce w „III Powiatowym Konkursie Matematycznym dla uczniów klas maturalnych technikum” organizowanym przez CDN w Sanoku.
• III miejsce drużyny w finale Wojewódzkiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.
• III miejsce w Powiatowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy.
• III i V miejsce w Powiatowym Turnieju "Młodzież Zapobiega Pożarom".
• III miejsce w konkursie „Akacja Burza i Polskie Państwo Podziemne”.
• III miejsce w konkursie „Katyń Pamiętamy”.
• Udział w ogólnopolskim konkursie „Barwy Wolontariatu” – nagroda na szczeblu powiatowym – wyróżnienie dla uczennicy w postaci wyjazdu do Brukseli).

Klub honorowych dawców krwi – 70 uczniów w ciągu roku oddało 60 litrów krwi.

Osiągnięcia sportowe
Tenis stołowy
• I miejsce w zawodach powiatowych w tenisie stołowym chłopców
• I miejsce w zawodach rejonowych w tenisie stołowym chłopców
• IX miejsce w Finale Wojewódzkim w tenisie stołowym chłopców
Unihokej
• I miejsce w zawodach rejonowych w unihokeju chłopców
• III miejsce w Półfinale Wojewódzkim w unihokeju chłopców
• I miejsce na Mistrzostwach Polski w unihokeju chłopców
Lekkoatletyka
• I miejsce w rejonowej LA – chłopców
• I miejsce sztafetowe biegi przełajowe – chłopców
VII miejsce ucznia Macieja Hunia w finale wojewódzkim -indywidualne biegi przełajowe
Badminton
• II miejsce (półfinał wojewódzki chłopcy)
• IX miejsce (półfinał wojewódzki dziewczyny)
• V miejsce (finał wojewódzki chłopcy)
Piłka siatkowa
• III miejsce w powiatowej licealiadzie
Piłka ręczna
• II miejsce w rejonowej licealiadzie


2015/2016
• V miejsce w „IV Powiatowym Konkursie Matematycznym dla uczniów klas maturalnych technikum” organizowanym przez CDN w Sanoku.
• I i II miejsce drużyny w finale Powiatowego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego; V miejsce drużyny w finale Wojewódzkiego Młodzieżowego Turnieju
motoryzacyjnego.
• XII miejsce ucznia w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Techniki Samochodowej .
• II, IV, V miejsce uczniów w Olimpiadzie Energetycznej organizowanej przez PWSZ Krosno.
• W konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski o Unii Europejskiej klasa 1TA otrzymała wyróżnienie i nagrodę w postaci pokazów z fizyki dla szkoły.
• W konkursie plastycznym organizowanym przez Towarzystwo Sokół uczeń zajął 2 miejsce.
• 2 miejsce uczniów w konkursie multimedialnym za film „Jan Paweł II face to face”.
• 2 miejsce ucznia w konkursie szkolnym z języka angielskiego nt. „Tysiąc pomysłów w pięćdziesięciu słowach”, którego celem było napisanie mini sagi.
• IV miejsce w powiatowych mistrzostwach pierwszej pomocy.
• Udział ucznia w finale Konkursu Wiedzy Technicznej „Sapere aude” - Odważ się być mądrym.
• 2 miejsce w powiecie w konkursie na Wolontariusza Roku.
• 2 miejsce w powiecie w konkursie „Autorytety we współczesnym świecie”.
• 2 miejsce ucznia i tytuł laureata konkursu historycznego „Sylwetka polityczna Kazimierza Świtalskiego” organizowanego przez I LO.
Osiągnięcia sportowe
Unihokej
• VI miejsce w Zawodach Rejonowych dziewcząt
• I miejsce w Zawodach Rejonowych chłopców
• I miejsce w Półfinale Wojewódzkim chłopców
• I miejsce w Finale Wojewódzkim chłopców
• I miejsce w Zawodach Ogólnopolskich chłopców – Elbląg
• I miejsce w ,, BELFER 2016 ‘’
Piłka koszykowa
• III miejsce w zawodach powiatowych w koszykówce chłopców
• IV miejsce w zawodach powiatowych w koszykówce dziewcząt
Piłka ręczna
• II miejsce w Zawodach Powiatowych chłopców
Szachy
• III miejsce w Zawodach Rejonowych drużynowych
Tenis stołowy
• I miejsce w Zawodach Powiatowych chłopców
• I miejsce w Zawodach Rejonowych chłopców
• VII miejsce w Finale Wojewódzkim chłopców
Lekkoatletyka
• III miejsce indywidualnie (Maciej Hunia) w Zawodach Wojewódzkich w biegach przełajowych – Kolbuszowa
• V miejsce w Zawodach Rejonowych dziewcząt w szkolnej lidze La
• I miejsce w Zawodach Rejonowych chłopców w szkolnej lidze La
• X miejsce w Zawodach Wojewódzkich chłopców w szkolnej lidze La
Piłka siatkowa
• I miejsce w Turnieju Niepodległościowym chłopców
• III miejsce w Międzyszkolnej Lidze chłopców
• V-VII miejsce w Turnieju Piłki Siatkowej Nauczycieli ,,BELFER 2015”
Badminton
• III miejsce w Półfinale Wojewódzkim chłopców
• XII miejsce w Półfinale Wojewódzkim dziewcząt


2016/2017
• Konkurs matematyczny „Matematyka w technice dla technika” – III miejsce, zdobycie indeksu Politechniki Lubelskiej.
• I, II i III miejsce w Powiatowym konkursie Matematycznym dla uczniów klas technikum.
• I miejsce w finale wojewódzkim unihokeja chłopców.
Oddziały Oferta w przygotowaniu
Powrót