logo nabor sanok
informator
Adres ul. Sobieskiego 23, 38-500 Sanok brak zdjęcia szkoły
Telefon 13 46 38010
Fax 13 46 38012
E-mail zsesanok@post.pl
Strona WWW http://www.zs1sanok.pl
Opis
Dodatkowe informacje Nie zdefiniowano odnośników.
Dojazd
Historia szkoły
Koła zainteresowań
Kontakty zagraniczne
Osiągnięcia szkoły
Oddziały
Język niemiecki (kontynuacja) Język angielski (kontynuacja) /4 lata Technik ekonomista
 • Języki obce:
  • Język angielski (kontynuacja)
  • Język niemiecki (kontynuacja)
 • Zawody / przedmioty rozszerzone:
  • Technik ekonomista
  • Geografia
  • Matematyka
 • Przedmioty punktowane:
  • obowiązkowe:
   • Język polski
   • Matematyka
  • dodatkowe:
   • Geografia
   • Język obcy nowożytny
Język francuski (podstawowy) Język niemiecki (kontynuacja) Język angielski (kontynuacja) /4 lata Technik hotelarstwa
 • Języki obce:
  • Język angielski (kontynuacja)
  • Język niemiecki (kontynuacja)
  • Język francuski (podstawowy)
 • Zawody / przedmioty rozszerzone:
  • Technik hotelarstwa
  • Język angielski
  • Geografia
 • Przedmioty punktowane:
  • obowiązkowe:
   • Język polski
   • Matematyka
  • dodatkowe:
   • Język obcy nowożytny
   • Geografia
Język niemiecki (kontynuacja) Język angielski (kontynuacja) /4 lata Technik logistyk
 • Języki obce:
  • Język angielski (kontynuacja)
  • Język niemiecki (kontynuacja)
 • Zawody / przedmioty rozszerzone:
  • Technik logistyk
  • Geografia
  • Język angielski
 • Przedmioty punktowane:
  • obowiązkowe:
   • Język polski
   • Matematyka
  • dodatkowe:
   • Język obcy nowożytny
   • Geografia
Język francuski (podstawowy) Język niemiecki (kontynuacja) Język angielski (kontynuacja) /4 lata T. żywi. i usł. gast
 • Języki obce:
  • Język angielski (kontynuacja)
  • Język niemiecki (kontynuacja)
  • Język francuski (podstawowy)
 • Zawody / przedmioty rozszerzone:
  • Technik żywienia i usług gastronomicznych
  • Język angielski
  • Biologia
 • Przedmioty punktowane:
  • obowiązkowe:
   • Język polski
   • Matematyka
  • dodatkowe:
   • Język obcy nowożytny
   • Biologia
Powrót