Systemowa obsługa rekrutacji
Rawicz
Nazwa Plik Opis
Informator dla rodziców (PDF)
Zgoda rodzica na uczęszczanie dziecka do oddziału sportowego (PDF)
Oświadczenie rodzica o rodzinie wielodzietnej/ samotnym wychowywaniu (PDF)