Rawicz
Rawicz
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Informator dla rodziców (PDF)
Zarządzenie Nr 63/2019 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie określania terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, klas I (ogólnodostępnych) publicznych szkół podstawowych oraz klas I i IV publicznych szkół podstawowych z oddziałami sportowymi na rok szkolny 2019/2020 (PDF)
Harmonogram rekrutacji (PDF)
Zgoda rodzica na uczęszczanie dziecka do oddziału sportowego (PDF)
Oświadczenie rodzica o rodzinie wielodzietnej / samotnym wychowywaniu (PDF)