Systemowa obsługa rekrutacji
Rawicz

Szanowni Rodzice,

19 marca br. o godz. 12.00 zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym. Zakwalifikowanie nie oznacza przyjęcia dziecka do przedszkola/szkoły. Aby dziecko zostało przyjęte, konieczne jest złożenie przez rodzica w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane, pisemnego oświadczenia o potwierdzeniu woli przyjęcia dziecka do tego przedszkola/szkoły. Brak pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji. Oświadczenie składa się na formularzu dostępnym w przedszkolu/szkole w terminie od 19 do 22 marca b.r.

Ostateczne wyniki rekrutacji będą znane 23 marca o godz. 12.00. Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzić w systemie elektronicznym lub na miejscu w przedszkolu/szkole (na tablicy ogłoszeń).