Rawicz
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 6 im.Janusza Korczaka w Rawiczu
Adres
Wały Jarosława Dąbrowskiego 33, 63-900 Rawicz
Telefon
655465480
Fax
655465480
E-mail
Strona www
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 6 im.Janusza Korczaka w Rawiczu
  • Szkoła Podstawowa nr 6 im.Janusza Korczaka w Rawiczu
  • Szkoła Podstawowa nr 6 im.Janusza Korczaka w Rawiczu
Opis

Szkoła posiada wyposażone w nowoczesną bazę dydaktyczną (tablice multimedialne, sprzęt audiowizualny, nowoczesne pomoce dydaktyczne – roboty do nauki programowania, wi-fi) 33 sale lekcyjne: w tym od września 2018r.,  9 sal do edukacji wczesnoszkolnej, 2 pracownie informatyczne, 4 sale językowe, 4 pracownie fizyczno – chemiczne. Ponadto w placówce funkcjonują: świetlica, stołówka, biblioteka z czytelnią i Centrum Multimedialnym, Galeria na Piętrze, radiowęzeł szkolny oraz nowoczesna środowiskowa hala sportowa z 3 sektorami do ćwiczeń, dobrze wyposażona siłownia oraz salka do gimnastyki z lustrami, boiska do gier zespołowych.

W roku szkolnym 2018/2019 w szkole będzie funkcjonowało 9 oddziałów edukacji wczesnoszkolnej, 14 oddziałów klas 4 – 8 oraz 7 oddziałów III klas gimnazjalnych.

Prowadzone są klasy sportowe o profilu piłki nożnej i piłki siatkowej, klasy 4 - 6 korzystają z nauki pływania.

Uczniowie biorą udział w projektach i programach: Szkoła Odkrywców Talentów, Szkoła Promująca Zdrowie, Szkoła z Klasą 2.0, Aktywna Tablica, KoderJunior – Szkoła Mistrzów Programowania wdrażająca elementy nauki programowania do edukacji wczesnoszkolnej, Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjnej Rosnę zdrowo na sportowo dla uczniów klas I i II.  

Uczniowie korzystają w szkole z pomocy nauczycieli, wychowawcy oraz specjalistów wykonujących w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-psychologicznej - pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego. Szkoła zapewnia uczniom opiekę logopedyczną. W szkole organizowane są zajęcia z etyki.

Uczniowie mają zapewnioną opiekę w świetlicy, zarówno przed zajęciami jak i po ich zakończeniu. Mają możliwość korzystania z obiadów oraz ze sklepiku szkolnego, który jest zaopatrzony w żywność zgodnie z Programem Szkoły Promującej Zdrowie.   Korzystają z Programu dla Szkół - Owoce i Warzywa oraz Mleko w Szkole.

W szkole uczniowie rozwijają umiejętności sportowe na zajęciach z piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki  koszykowej, piłki ręcznej,  z unihokeja, z tenisa stołowego, Taekwondo, na zajęciach fitness oraz na zajęciach w siłowni.
Języki
angielski, niemiecki