Poznań
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Staniewskiego - 1D Klasa policyjna
Nazwa oddziału

 1D Klasa policyjna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

wiedza o społeczeństwie lub biologia

Opis