Poznań
Technikum
Technikum Geodezyjno-Drogowe - 1D Technik Budowy Dróg
Nazwa oddziału

 1D Technik Budowy Dróg

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

geografia

Zawody

 Technik budowy dróg

Opis

TECHNIK BUDOWY DRÓG