Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS w Mosinie - Ib - oddział wielozawodowy
Nazwa oddziału

 Ib - oddział wielozawodowy

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • chemia

Zawody

 Automatyk

 Blacharz

 Drukarz fleksograficzny

 Elektromechanik

 Fotograf

 Kominiarz

 Lakiernik samochodowy

 Mechanik motocyklowy

 Mechanik pojazdów samochodowych

 Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej

 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

 Mechatronik

 Monter izolacji przemysłowych

 Monter sieci i instalacji sanitarnych

 Monter stolarki budowlanej

 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownic

 Murarz-tynkarz

 Ogrodnik

 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw

 Operator urządzeń przemysłu chemicznego

 Ślusarz

Opis

Klasa wielozawodowa umożliwia elastyczne dostosowywanie kształcenia do potrzeb pracodawców na współczesnym rynku pracy. To specyficzny rodzaj klasy, w której uczniowie uczą się wielu zawodów. Szkoła stwarza młodzieży szansę zdobywania umiejętności w zawodach usługowych typu: fryzjer, sprzedawca, elektryk, elektromechanik, ślusarz, stolarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, mechanik pojazdów samochodowych, murarz – tynkarz, kamieniarz, i inne.

Podstawą organizacji nauki zawodu w klasie wielozawodowej jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego podpisana pomiędzy pracodawcą a uczniem jako młodocianym pracownikiem. Umiejętności praktyczne uczniowie doskonalą w zakładach pracy, natomiast wiedzę teoretyczną z przedmiotów zawodowych zdobywają na kursach organizowanych przez różne Ośrodki Dokształcania Zawodowego. Nauka trwa 3 lata. Zaletą systemu kształcenia w klasach wielozawodowych jest nauka zawodu w rzeczywistych warunkach pracy, nawiązanie współpracy z potencjalnym pracodawcą.