Poznań
Technikum
Technikum Ekonomiczno -Handlowe - T1L - technik logistyk
Nazwa oddziału

 T1L - technik logistyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

język obcy nowożytny

Zawody

 Technik logistyk

Opis

TECHNIK LOGISTYK

Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowane i tą dziedziną działalności gospodarczej zajmuje się logistyka.

To sprawne zarządzanie przepływem surowców, materiałów i produktów, w oparciu o znajomość potrzeb rynku i odpowiednio zorganizowany przepływ informacji pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami.

Na tym kierunku nauczysz się wszelkich działań, które pozwolą sprawnie
 i kompetentnie przygotować i przeprowadzić proces transportu ( od przejęcia towaru od klienta, poprzez zorganizowanie transportu w najlepszym czasie i najkorzystniejszej formie do magazynowania i przekazania klientowi, do którego towar miał dotrzeć).

W zakładzie produkującym np. samochody logistyk musi wiedzieć ile samochodów jest montowanych w trakcie miesiąca i ile musi znajdować się na magazynie np. silników, aby w montażu samochodów nie doszło do przestoju z powodu ich braku. 
Jednocześnie nie może zakupić ich za dużo, ponieważ magazynowanie zasobów nie jest ekonomiczne.

Logistyka to także przemieszczanie się ludzi. Zatem nauczysz się też organizować
 i nadzorować przemieszczanie się osób drogą lądową, lotniczą czy morską.

Dzisiaj, gdy otwarte światowe rynki pozwalają sprowadzać i wysyłać towary do najbardziej odległych państw, a ludzie podróżują po całym świecie w celach zawodowych, naukowych i turystycznych, znaczenie logistyki ciągle rośnie, a wraz z nią rośnie rola logistyków, którzy nie tylko zarządzają procesami logistycznymi, ale zajmują stanowiska w zarządach wielkich firm i korporacji.

Logistycy są poszukiwani na rynku pracy, gdyż dzięki nim przedsiębiorstwa mogą dostarczać klientom produkty zgodnie z ich potrzebami, nie gromadząc nadmiernych zapasów i zmniejszając koszty działalności.

Logistyk może być zatrudniony w przedsiębiorstwach różnego typu: produkcyjnych, handlowych, usługowych.