Poznań
Technikum
Technikum Budowlano - Drzewne - I fT - technik inżynierii sanitarnej
Nazwa oddziału

 I fT - technik inżynierii sanitarnej

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik inżynierii sanitarnej

Opis

Technik inżynierii sanitarnej

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka.
Przedmioty rozszerzone: język angielski.
Przedmioty uzupełniające: komputerowa obsługa programów branżowych.
Języki obce: język angielski - kontynuacja; drugi język do wyboru: niemiecki lub rosyjski.
Aktualnie jesteśmy JEDYNĄ SZKOŁĄ W CAŁYM REGIONIE WIELKOPOLSKI, KSZTAŁCĄCĄ W ZAWODACH INŻYNIERII SANITARNEJ.

 

Technik inżynierii sanitarnej jest zawodem przygotowującym do organizowania, prowadzenia
i koordynowania prac związanych z montażem instalacji i urządzeń sanitarnych oraz obiektów sieci komunalnych.


W zakresie fachowej wiedzy zawodowej absolwent będzie przygotowany do organizowania
 i wykonywania robót przygotowawczych oraz robót właściwych związanych z budową sieci
i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, wentylacyjno – klimatyzacyjnych oraz węzłów ciepłowniczych, a także robót związanych z konserwacją, naprawą
i modernizacją oraz eksploatacją sieci komunalnych i instalacji sanitarnych.


Możliwości zatrudnienia np. w:
- przedsiębiorstwach instalacyjnych,
- biurach projektowych, administracjach budynków mieszkalnych i tym podobnych firmach,
- firmach budowlanych,
- przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych,
- zakładach energetyki cieplnej i zakładach gazowniczych,
- państwowym nadzorze budowlanym,
- firmach zajmujących się dystrybucją materiałów i urządzeń sanitarnych.

 

Absolwent wyposażony będzie również w podstawową wiedzę z zakresu podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej jak i przygotowania dokumentacji przetargowej w tym zakresie.

Absolwenci mogą również kontynuować naukę na uczelniach wyższych.

 

W ramach programu Erasmus + co roku uczniowie technikum mają możliwość odbycia płatnych staży we Włoszech (Bolonia), Wielkiej Brytanii (Belfast), Hiszpanii (Fuerteventura).

 

Nasza szkoła kształcenie w zawodach instalacji budowlanych prowadzi od ponad sześćdziesięciu lat, kontynuując wieloletnie tradycje kształcenia fachowców w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych.

Jako jedna z nielicznych obecnie szkół posiadamy własne warsztaty szkolne, gdzie uczniowie odbywają część zajęć praktycznych oraz nawiązaliśmy kontakty z wieloma zaprzyjaźnionymi przedsiębiorstwami i firmami instalacyjnymi prowadzonymi, bardzo często, przez naszych absolwentów, którzy przyjmują uczniów na praktyki. Część praktyk uczniowie odbywają także na Politechnice Poznańskiej. W szkole odbywają się również szkolenia organizowane przez specjalistyczne firmy instalacyjne, które od lat z nami współpracują, takie jak: Hansgrohe, Geberit, Junkers Bosch, RUG Riello, Kisan i Uponor.