Poznań
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące - 1b PRAWNICZA
Nazwa oddziału

 1b PRAWNICZA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • historia

Przedmioty rozszerzone

język polski

historia

język angielski

Opis

Proces nauczania w klasach PRAWNICZYCH skoncentrowany jest na przygotowaniu do studiów uniwersyteckich, w kraju i za granicą, na takich kierunkach jak: prawo, politologia, stosunki międzynarodowe, nauki społeczne, filologia polska, filologie obce, europeistyka, historia, sztuka, filmoznawstwo, dziennikarstwo oraz inne kierunki humanistyczne lub artystyczne.

 

Klasa objęta jest Programem Edukacji Prawnej, którego celem jest propagowanie wśród młodzieży wiedzy na temat porządku prawnego oraz poszerzanie jej świadomości prawnej, dzięki wykładom i zajęciom warsztatowym prowadzonym w cyklu trzyletnim przez praktyków zawodów prawniczych – sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych.

 

Przedmioty dodatkowe: prawo, retoryka i stylistyka praktyczna

 

Do klasy PRAWNICZEJ zapraszamy młode osoby o szeroko pojętych uzdolnieniach i zainteresowaniach humanistycznych oraz językowych, pragnących je rozwijać w takich dziedzinach jak prawo, kultura, sztuka, literatura, historia oraz języki obce.

 

Patronat nad klasą sprawuje Instytut Filologii Romańskiej UAM, w ramach którego odbywają się  spotkania z wykładowcami poznańskiej romanistyki, prowadzącymi zajęcia poświęcone wielu różnym aspektom języka, kultury, sztuki i literatury francuskiej i francuskojęzycznej.

 

W program klasy PRAWNICZEJ wpisana jest także międzynarodowa wymiana młodzieży, organizowana we współpracy z francuskim Liceum Saint Louis w Saumur  Chętnym uczniom klasy drugiej i trzeciej umożliwiamy także semestralny pobyt w Saumur oraz naukę w Liceum Saint Louis.

 

Klasa PRAWNICZA ściśle współpracuje z Wydziałem Prawa i Administracji UAM,  Okręgową Izbą Radców Prawnych, Sądem Apelacyjnym, Stowarzyszeniem Sędziów Iustitia, Wielkopolską Fundacją Edukacji Prawnej,  Okręgową Radą Adwokacką  oraz Poznańskim Centrum Praw Człowieka.

 

Uczniowie klasy PRAWNICZEJ są aktywnymi uczestnikami wielu projektów w zakresie przedmiotów rozszerzonych oraz finalistami i laureatami olimpiad przedmiotowych, m. in. takich jak Olimpiada Wiedzy o Prawie, Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka, Olimpiada Wiedzy o Swobodach i Wolnościach Obywatelskich,  Olimpiada Wiedzy o Prawach Ucznia, Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej, Olimpiada Historyczna, Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, Olimpiada Języka Francuskiego, Olimpiada Języka Angielskiego, Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej Gwiezdny Krąg, Olimpiada Artystyczna. Od kilku lat stanowią trzon Szkolnego Klubu Debat Oksfordzkich, odnoszącego sukcesy w zawodach międzyszkolnych i ogólnopolskich.

 

Uczniowie klasy PRAWNICZEJ angażują się w następujące projekty i wydarzenia:

 

 • wykłady otwarte na Wydziale Prawa i Administracji UAM
 • lekcje prawnicze, warsztaty, wizyty w sądach, symulacje rozpraw w ramach nawiązanej współpracy
 • Młodzieżowy Klub Historyczny im. Kazimierza Moczarskiego
 • Program Interdyscyplinarny „KinoSzkoła” (wykłady, seanse, dyskusje, historia kina, interpretacje filmów) we współpracy z CK Zamek w Poznaniu.
 • Realizacja filmów i projektów artystycznych w ramach Szkolnego Towarzystwa Filmowego im. H. Modrzejewskiej (współpraca z CK Zamek w Poznaniu)
 • Konkurs Prozy i Poezji Francuskiej
 • Zespół Dziennikarski Dwójki
 • Szkolne studio podcastowe
 • Zespół mediów społecznościowych
 • Konkurs Literacki o Nagrodę FanFila (UAM)
 • lekcje muzealne w CK Zamek oraz w Muzeum Narodowym w Poznaniu
 • wystawy malarstwa oraz fotografii, wizyty w muzeach (Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Żydów Polskich, Galeria Arsenał etc.)
 • obchody Dni Frankofonii

 

Wszystkich pasjonatów historii, miłośników literatury i pięknej polszczyzny, osoby realizujące swój potencjał poprzez naukę języków obcych, twórczość literacką i artystyczną lub wiążące swoją przyszłość z uprawianiem jednego z zawodów prawniczych serdecznie zapraszamy do klasy PRAWNICZEJ! Gwarantujemy szeroki wachlarz możliwości rozwijania i pogłębiania zainteresowań humanistycznych oraz solidne przygotowanie do egzaminów maturalnych, będących wstępem do studiów wyższych na prestiżowych uczelniach wyższych w kraju i za granicą.