Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 42 - 1C1 ogólnodostępna - zdobnik ceramiki, kowal
Nazwa oddziału

 1C1 ogólnodostępna - zdobnik ceramiki, kowal

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • informatyka
 • wiedza o społeczeństwie

Zawody

 Kowal

 Zdobnik ceramiki

Opis

Proponujemy naukę w klasach ogólnodostępnych i terapeutycznych, które są dedykowane uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (w tym z dysleksją i dysortografią). Zapewniamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną, stałą opiekę psychologa i pedagoga oraz dostosowanie metod i form pracy do indywidualnych potrzeb uczniów. 

 • ZDOBNIK CERAMIKI
 • ZŁOTNIK – JUBILER
 • KOWAL
 • SPRZEDAWCA
 • MURARZ – TYNKARZ
 • MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE


ZDOBNIK CERAMIKI

Chociaż branża ceramiczna jest branżą niszową, to obecnie obserwujemy wyraźny renesans wyrobów ceramicznych – od płytek po porcelanowe zastawy stołowe. Wykwalifikowani zdobnicy ceramiki są dziś na wagę złota, a na mapie edukacyjnej brakuje placówek kształcących w tym zawodzie. Dlatego proponujemy unikalną w skali Wielkopolski klasę przeznaczoną dla uczniów i uczennic o uzdolnieniach manualnych i plastycznych.

Głównym celem pracy zdobnika ceramiki jest podwyższenie wartości estetycznej wyrobu przez umiejętne powiązanie rodzaju i wielkości dekoracji z formą obiektu. Jako młodzi adepci sztuki ceramicznej, oprócz wiedzy teoretycznej o materiałach ceramicznych, metodach wytwarzania oraz urządzeniach stosowanych w branży ceramicznej, będziecie mieć możliwość poznania różnych technik zdobienia wyrobów ceramicznych np. malowanie ręczne, natryskowe, obwódkowanie, stemplowanie, fotoceramika, czy za pomocą drukarek 3D lub kalkomanii.

Praca zdobnika ceramiki ma charakter indywidualny, wymaga cierpliwości i precyzji. Z tego względu warto podkreślić terapeutyczne znaczenie kształcenia w tej specjalności. 

 • Kwalifikacja: CES.05. Zdobienie wyrobów ceramicznych


KOWAL – specjalizacja: obróbka i zdobienie metalu

Kowalstwo jest współcześnie sztuką użytkową, która zdobi nasze domy. Kowal wykuwa balustrady, ogrodzenia, kraty okienne, bramy i furtki wejściowe, meble ogrodowe oraz lampy i świeczniki. Istnieje ogromne zainteresowanie, a wręcz moda, na ręcznie kute elementy dekoracyjne stosowane w budownictwie. Tak zwana „ręczna robota” jest obecnie bardzo doceniania ze względu na oryginalność i niepowtarzalność, ale też nowoczesny wygląd, inspirowany elementami historycznymi. Im bardziej wzrasta zapotrzebowanie na wyroby wykonywane przez kowala, tym bardziej odczuwalny jest deficyt wykwalifikowanych rzemieślników. Obecnie w Wielkopolsce brak szkół, w których młodzi ludzie mogliby uczyć się tego zawodu. 

Chcąc zapełnić powstałą lukę, pragniemy zaproponować możliwość zdobycia unikalnych i poszukiwanych kwalifikacji w zawodzie kowal. Jako młodzi adepci kowalstwa, oprócz wiedzy teoretycznej uzyskacie możliwość pracy z materiałem o oryginalnej i niepowtarzalnej formie oraz zapoznacie się z podstawami miecznictwa i nożownictwa. Umiejętność wytwarzania broni przy użyciu technik i materiałów z danej epoki jest poszukiwana ze względu na popularność tzw. grup rekonstrukcyjnych.

Praca kowala ma charakter indywidualny, wymaga siły, cierpliwości i precyzji. Nauka może mieć charakter terapeutyczny.

 • Kwalifikacja: MEC.02. Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich