Poznań
Liceum ogólnokształcące
XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące - 1 A Akademicka Klasa Ekonomiczno-Językowa
Nazwa oddziału

 1 A Akademicka Klasa Ekonomiczno-Językowa

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

geografia lub język niemiecki lub język hiszpański

matematyka

język angielski

Dodatkowe wymagania

 Test kompetencji z języka angielskiego

Opis

Dlaczego tę ofertę kierujemy do Ciebie?

Jeżeli interesujesz się zagadnieniami związanymi z nowoczesnym marketingiem, przedsiębiorczością, ekonomią, geografią fizyczną lub społeczno-ekonomiczną, współczesnym światem biznesu, turystyką i rekreacją, stosunkami międzynarodowymi, handlem zagranicznym, dyplomacją lub chcesz pracować w strukturach unijnych, to idealny kierunek dla Ciebie.

Patronaty

Na profilu ekonomiczno-językowym realizowany będzie program klasy akademickiej opracowany przez Uniwersytet Ekonomiczny. Profil ten jest objęty również patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki UAM, Wydziału Anglistyki UAM, Wydziału Neofilologii UAM. Ponadto współpracujemy z Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Uczniowie klasy ekonomiczno-językowej regularnie biorą udział
w wykładach naukowych na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym.

Możliwość kontynuowania nauki

Dobór przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym przygotowuje do egzaminu maturalnego,
a zdobyta podczas nauki wiedza pozwoli z powodzeniem na studiowanie kierunków takich, jak: ekonomia, handel i marketing, zarządzanie, reklama, public relations, bankowość i finanse, rachunkowość i finanse samorządowe, logistyka, gospodarka przestrzenna, geografia, geologia, inżynieria środowiska, leśnictwo, ochrona środowiska, biotechnologia, architektura krajobrazu, geoinformacja, turystyka i rekreacja, geodezja, stosunki międzynarodowe, handel zagraniczny, dyplomacja i stosunki konsularne oraz wiele innych.

 Przedmioty rozszerzone

W klasie ekonomiczno-językowej na poziomie rozszerzonym będziesz uczyć się matematyki, geografii, języka angielskiego oraz do wyboru języka hiszpańskiego lub niemieckiego.

Przedmioty uzupełniające

Wśród przedmiotów uzupełniających znajduje  się Ekonomia w praktyce oraz Zasoby i ochrona środowiska..

Nauczanie dwujęzyczne

Przedmiotami nauczanymi dwujęzycznie będą: język angielski, matematyka, geografia, podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce. Ponadto w ofercie szkoły  znajdują się następujące przedmioty nauczane dwujęzycznie:  historia, wos,  biologia, chemia. Matura zdawana na poziomie dwujęzycznym zwiększy Twoje szanse dostania się na wymarzony kierunek studiów.

Matura  zdawana na poziomie dwujęzycznym zwiększy Twoje szanse dostania się na wymarzony kierunek studiów.

Języki obce

Język angielski nauczany będzie na poziomie dwujęzycznym w wymiarze 6 godzin tygodniowo, w tym 1 godzina tygodniowo z native speakerem. Drugi język obcy do wyboru – język niemiecki (kontynuacja) lub hiszpański (podstawa).

Dlaczego warto wybrać ten profil?

Podczas nauki będziesz uczestniczyć w wykładach i warsztatach w ramach umów partnerskich  oraz korzystać z zasobów bibliotecznych wyższych uczelni. Nauka na tym profilu pozwoli Ci pogłębić wiedzę z zakresu zagadnień ekonomicznych, kształtować przedsiębiorczą postawę, rozwijać kreatywność i zdolność planowania oraz działania w zespole. Dodatkowym walorem jest nauka języków obcych na poziomie rozszerzonym ukierunkowana na biznes, dyplomację i turystykę.