Poznań
Technikum
Technikum w Rokietnicy - I_TI_5 - technik informatyk
Nazwa oddziału

 I_TI_5 - technik informatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik informatyk

Opis

technik informatyk