Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 - 1TD terapeutyczna - ślusarz/mechanik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 1TD terapeutyczna - ślusarz/mechanik pojazdów samochodowych

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • biologia

Zawody

 Wielozawodowa

Dodatkowe wymagania

 Opinia poradni psychologiczno- pedagogicznej do klasy terapeutycznej

Opis

Do przyjęcia wymagana jest opinia do klasy terapeutycznej z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Nauka trwa 3 lata. Praktyki w zawodzie odbywają się w zakładach pracy, tylko w szczególnych sytuacjach w szkolnej pracowni. Nauka kończy się egzaminem czeladniczym w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej lub egzaminem zawodowym w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.