Poznań
Liceum ogólnokształcące
XVI Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 2 - I d 1 - matematyczno-fizyczny
Nazwa oddziału

 I d 1 - matematyczno-fizyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Matematyka

 Fizyka

Dodatkowe wymagania

 Sprawdzian kompetencji językowych

Opis

Oddział matematyczno-fizyczny