Poznań
Technikum
Technikum Architektury Krajobrazu - Budowlane - Technik inżynierii sanitarnej
Nazwa oddziału

 Technik inżynierii sanitarnej

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

AQUANET - KLASA PATRONACKA

Projektuje i nadzoruje wykonanie sieci instalacji sanitarnych domów mieszkalnych, a także utrzymanie prawidłowego funkcjonowania instalacji wodociągowych i kanalizacji.