Poznań
Liceum ogólnokształcące
X Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 8 - E1 FILMOWO-TEATRALNA
Nazwa oddziału

 E1 FILMOWO-TEATRALNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

Opis

 • JĘZYKI             I – J.ANGIELSKI

                                    II – J.NIEMIECKI

 • PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: J.POLSKI, HISTORIA

 • UCZNIOWIE BIORĄ UDZIAŁ W PRACACH I PROJEKTACH „DYSKUSYJNEGO KLUBU FILMOWO-TEATRALNEGO”

 • WSPÓŁPRACA Z : WYDZIAŁEM FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ UAM – INSTYTUTEM FILMU MEDIÓW I SZTUK AUDIOWIZUALNYCH, WYDZIAŁEM HISTORYCZNYM UAM, IPN (wykłady, warsztaty i seminaria)

 • MAŁA AKADEMIA FILMOWA. Uczniowie klas pierwszych naszej szkoły uczestniczą raz w miesiącu w projekcjach filmów wybitnych reżyserów kina polskiego i światowego. Filmy wyświetlane w sali kinowej X LO – wzbogacają wiedzę uczniów i ułatwiają przygotowanie do matury

 • PRZYKŁADOWE KIERUNKI STUDIÓW PO TEJ KLASIE: KIERUNKI W SZKOŁACH FILMOWYCH I TEATRALNYCH, EUROPEISTYKA, GEODEZJA, ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, KULTUROZNAWSTWO, FILMOZNASTWO I KULTURA MEDIÓW, KOGNIWISTYKA, ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM