Poznań
Liceum ogólnokształcące
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego - B Ekonomiczna BIZNES
Nazwa oddziału

 B Ekonomiczna BIZNES

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Matematyka

 Język angielski

Opis

1B  Ekonomiczna – informatyczna BIZNES /INFORMATYK

 

Klasa BIZNES

1.     Przedmioty rozszerzone

1)     Geografia

W ramach zajęć oferujemy:

·         rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego

·         wycieczki przedmiotowe

·         wycieczki krajoznawczo–turystyczne

·         nowoczesne nauczanie z wykorzystaniem multimediów

·         udział w szkolnych i międzyszkolnych projektach edukacyjnych

·         rozwijanie zainteresowań geograficznych lub informatycznych

·         udział w wykładach organizowanych na UAM

·         udział w warsztatach organizowanych przez pracowników wyższych uczelni

2)     Matematyka

·         solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego

·         udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych

·         rozwijanie zainteresowań matematycznych

·         udział w wykładach organizowanych na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM

·         nauczanie z wykorzystaniem multimediów

·         uruchomienie zajęć wyrównawczych z matematyki ( w ramach potrzeb)

3)     Język angielski

·         rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego

·         nauczanie przez multimedia

·         przygotowanie do udziału w Olimpiadzie oraz konkursach wiedzy

·         udział w wycieczkach edukacyjnych

·         udział w projektach edukacyjnych

·         możliwość udziału w wymianach międzynarodowych

2.     Języki obce:

·         I język: angielski w zakresie rozszerzonym jako kontynuacja nauki ze szkoły podstawowej

·         II język: hiszpański nauczany od podstaw

3.     Przedmioty uzupełniające (programy autorskie):

1)     Ekonomia w praktyce

2)     Statystyka w praktyce

4.     Kierunki studiów, do których przygotowuje klasa o tym profilu:

·         Ekonometria

·         Matematyka

·         Kierunki politechniczne

·         Geografia

·         Turystyka i Rekreacja

·         Geodezja i Kartografia

·         Geologia

·         Ekonomia

·         Finanse i Bankowość

·         Filologia Angielska

·         Stosunki Międzynarodowe

 

Matematyka i geografia często pojawiają się jako przedmioty rekrutacyjne na kierunkach wielu uczelni, takich, jak: uniwersytety przyrodnicze, uniwersytety ekonomiczne, politechniki i inne, stąd możliwości wyboru przyszłego kierunku studiów są bardzo duże. Wymienione wyżej kierunki studiów są jedynie propozycjami spośród wielu innych.