Poznań
Liceum ogólnokształcące
XX Liceum Ogólnokształcące - 1C - psychologiczno - językowa
Nazwa oddziału

 1C - psychologiczno - językowa

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Geografia

Opis

Klasa psychologiczno - językowa posiadająca kilkuletnią tradycję w naszej szkole. Jej naukowe zaplecze stanowi patronat SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Bardzo ścisła współpraca z tą uczelnią zapewnia, poprzez udział w licznych wykładach, warsztatach i projektach, profesjonalne przygotowanie uczniów w zakresie wybranego profilu. Nauka języka angielskiego realizowana jest w zakresie rozszerzonym.
Nauczanie języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych według poziomów zaawansowania.
Pierwszym językiem obcym jest język angielski, drugi język wybiera uczeń spośród następujących: język niemiecki, hiszpański, francuski i rosyjski.