Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 - 1 cB Mechanik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 1 cB Mechanik pojazdów samochodowych

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka

Opis

Jako mechanik pojazdów samochodowych możesz być zatrudniany w warsztatach obsługowo-naprawczych zaplecza motoryzacyjnego, możesz pracować na wolnym powietrzu.

Będziesz pracował indywidualnie lub w małych zespołach, w systemie jedno- lub dwuzmianowym, w ciągu dnia.

Nauka w szkole trwa 3 lata. W dalszym procesie kształcenia można uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pojazdów samochodowych, uzupełniając wykształcenie zawodowe do poziomu średniego.

Jeżeli pragniesz szybko zarabiać pieniądze, lubisz pracę przy różnego typu urządzeniach i maszynach, posiadasz zdolności manualne – podejmij naukę w zasadniczej szkole zawodowej.


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • Przyjmowania pojazdów samochodowych do naprawy i diagnozowania ich, posługując się specjalistycznym sprzętem
  • Ustalania i usuwania usterek w zespołach i układach pojazdów
  • Wykonywania prac demontażowo-montażowych, naprawiania i regulowania zespołów i podzespołów pojazdu
  • Mycia i czyszczenia części podzespołów
  • Dorabiania i dopasowywania części nieznormalizowanych
  • Sprawdzania jakości wykonywanych prac obsługowo-naprawczych
  • Wykonywania rozliczeń kosztów obsługi i napraw