Poznań
Technikum
Technikum Samochodowe - 1dt5/H TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Nazwa oddziału

 1dt5/H TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

Opis

Klasa pod patronatem marek HONDA i VOLVO

Miejsce odbywania zajęć praktycznych (oprócz warsztatów szkolnych) :

  • "Karlik" Poznań ul. Baraniaka 4
  • "Karlik" Poznań-Baranowo ul. Poznańska 30
  • "Karlik" Poznań Franowo ul. Torowa 12