Poznań
Liceum ogólnokształcące
XXVIII Liceum Ogólnokształcące - I eL prawna - kryminologia i resocjalizacja
Nazwa oddziału

 I eL prawna - kryminologia i resocjalizacja

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Wiedza o społeczeństwie

 Język angielski

Opis

KLASA PRAWNA - KRYMINOLOGIA I RESOCJALIZACJA

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie.

Rozszerzony program nauczania geografii, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego.

Przedmioty uzupełniające: prawo a społeczeństwo, wprowadzenie do kryminologii i resocjalizacji.

Języki obce: język angielski w zakresie rozszerzonym będzie prowadzony w grupie dla początkujących i dla zaawansowanych. Jako drugi język obcy – do wyboru przez ucznia – będzie język niemiecki lub język rosyjski.

Jest to pierwsza patronacka klasa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza Wydział Studiów Edukacyjnych, kierunku: pedagogika, specjalności: resocjalizacja. Szkoła ma także podpisane Porozumienie o współpracy z Sądem Rejonowym Poznań- Grunwald i Jeżyce.

W klasie tej dajemy możliwość zdobycia wiedzy o oddziaływaniach resocjalizacyjnych i działaniu instytucji takich jak Policja czy Służba Więzienna. Oferujemy wizyty w sądach, na posterunkach Policji itp. Umożliwiamy praktyki w zakresie pracy z osobami uzależnionymi i osadzonymi w placówkach więziennych. Gwarantujemy pogłębienie wiedzy z przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym, co umożliwi podjęcie dalszej nauki nie tylko na studiach związanych z resocjalizacją i kryminologią ale także np. na kierunkach administracyjnych. Zapewniamy udział w wykładach Uniwersytetu im. A. Mickiewicza na kierunku: pedagogika - resocjalizacja.

Możliwość zatrudnienia: Policja, Służba Więzienna, kancelarie prawne, sądy, ośrodki kuratorskie oraz placówki opiekuńczo - wychowawcze.