Poznań
Liceum ogólnokształcące
VI Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 7 - 1FX Ekonomiczno-Językowa 2020/2021
Nazwa oddziału

 1FX Ekonomiczno-Językowa 2020/2021

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język angielski

 Geografia

Opis

Połączenie matematyki i geografii jako przedmiotów rozszerzonych pozwala uczniom kształcić zdolność analizy i interpretacji danych gospodarczych. Uczniowie maja  możliwość poszerzania swojej wiedzy w ramach współpracy Wydziałem Ekonomiczno-Społecznym (UP).