Poznań
Technikum
Technikum Ekonomiczno -Handlowe - T1P technik eksploatacji portów i terminali
Nazwa oddziału

 T1P technik eksploatacji portów i terminali

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Geografia
 • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Geografia

Opis

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI – klasa celna

Jako technik eksploatacji portów i terminali będziesz między innymi:

 • organizować czynności magazynowe ładunków zwykłych i ponadgabarytowych, niebezpiecznych i żywych zwierząt na terenie portów i terminali,
 • obsługiwać wszystkie ładunki w tym kontenerowe oraz środki transportu w portach i terminalach,
 • dobierać środki transportu i urządzenia przeładunkowe do obsługi portów i terminali,
 • obsługiwać zintegrowane systemy informatyczne stosowane w organizacji pracy portów i terminali.
W klasie tej realizujemy innowację programową pt. „Technik eksploatacji portów i terminali z edukacją celną” , w zakresie tej modyfikacji współpracujemy  m.in. z Izbą Celną w Poznaniu.

Twoim miejscem pracy jako technik eksploatacji portów i terminali mogą być:

 • terminale lotnicze, samochodowe i kolejowe
 • firmy transportowo-spedycyjne
 • agencje obsługujące porty rzeczne, morskie i lotnicze
 • na stanowisku tzw. agenta check-in (obsługa pasażerów przygotowująca do odprawy celnej)
 • na stanowisku koordynatora ds. obsługi pasażerów

Umiejętności i cechy technika eksploatacji portów i terminali:

 • wysoka kultura osobista,
 • odpowiedzialność,
 • uczciwość,
 • życzliwość;
 • komunikatywność.

W klasie obowiązują mundury.


Na tym kierunku obowiązują dwa języki:

 • język angielski,
 • język niemiecki.