Poznań
Technikum
Technikum Ekonomiczno -Handlowe - T1C technik ekonomista
Nazwa oddziału

 T1C technik ekonomista

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Geografia
 • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Geografia

Opis

TECHNIK EKONOMISTA

Wybierając naukę w zawodzie technika ekonomisty poznasz podstawowe zasady i mechanizmy funkcjonowania całej gospodarki oraz działających w niej przedsiębiorstw, nauczysz się prowadzenia księgowości metodą tradycyjną i komputerową, a także zdobędziesz wiadomości i umiejętności związane z organizacją i techniką pracy biurowej.

Zdobyty zakres wiadomości i umiejętności praktycznych spowoduje, że będziesz prezentował na rynku pracy postawę przedsiębiorczą, elastyczną i nie będziesz obawiał się nowych wyzwań.
Zakres kształcenia zawodowego umożliwi Ci twórcze rozwiązywanie problemów ogólnoekonomicznych, ogólnoprawnych i komunikacyjnych z jednej strony przy dobrej znajomości problemów finansowo-księgowych, analiz ekonomicznych oraz stosowania technologii komputerowej z drugiej.

Powoduje to Twoja konkurencyjność na rynku pracy, gdyż elastycznie dostosujesz się do nowych wyzwań poprzez specjalizację. Umożliwia także naukę języków obcych, w tym jednego języka obcego zawodowego.

Jako technik ekonomista możesz być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy w obszarze prac ekonomiczno-biurowych, a przede wszystkim na takich stanowiskach, na których wymagana jest wiedza i umiejętności z zakresu finansów,rachunkowości Ii organizowania procesów związanych ze sprzedażą wyrobów, towarów i usług. Twoimi miejscami pracy mogą być:

 • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa,
 • banki,
 • jednostki administracji publicznej,
 • organizacje międzynarodowe,
 • firmy oferujące pracę  na stanowiskach ekspertów, doradców i konsultantów różnych szczebli.

Cechy, które przydadzą się w pracy ekonomisty to:

 • zdolności matematyczne;
 • otwartość na zmiany;
 • umiejętność dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia gospodarczego, zarówno krajowego jak i międzynarodowego;
 • zdolności analityczne;
 • zdolności przywódcze w grupie;
 • umiejętność negocjacji.

Na tym kierunku obowiązują dwa języki:

 • język angielski,
 • język niemiecki.