Poznań
Liceum ogólnokształcące
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza - 1F PKM Patronacka Klasa Medyczna biol.-chem.
Nazwa oddziału

 1F PKM Patronacka Klasa Medyczna biol.-chem.

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

Opis

Patronacka Klasa Medyczna (PKM) działa od 2012r. W ramach porozumienia z UM, uczniowie wraz z opiekunami uczestniczą w wykładach, mogą skorzystać z propozycji zajęć klinicznych, seminaryjnych i laboratoryjnych UM, np. w zajęciach klinicznych z kardiologii i neurologii, a także w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki w warsztatach „sztuki wkłuwania” i „szycia”. Uczestnictwo w zajęciach na Uniwersytecie Medycznym pozwala na rozwijanie  zainteresowań uczniów, doskonalenie ich wiadomości i umiejętności, wykorzystywanych w trakcie przygotowań do olimpiad i konkursów przyrodniczych. Współpraca i prowadzone zajęcia w ramach PKM skutkują udziałem wielu uczniów w Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Chemicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu oraz innych. W VIII LO są dwie równorzędne klasy z rozszerzonym programem nauczania biologii i chemii, obie  objęte są patronatem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.