Poznań
Liceum ogólnokształcące
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza - 1A IKA Informatyczna Klasa Akademicka mat.-fiz.-inf.
Nazwa oddziału

 1A IKA Informatyczna Klasa Akademicka mat.-fiz.-inf.

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Informatyka

Opis

Informatyczna Klasa Akademicka (IKA) działa we współpracy z Wydziałem Informatyki Politechniki Poznańskiej od 2006 roku i jest kontynuacją wieloletniej tradycji funkcjonowania klas informatycznych w VIII LO. W 1989 roku, powstała pierwsza klasa z autorskim programem nauczania informatyki opracowanym przez nauczycieli naszej szkoły. Uczniowie z klas IKA biorą udział w wykładach organizowanych przez Politechnikę Poznańską, a także w całotygodniowych warsztatach „Tygodnia Informatyki IKA”, które mają charakter konkursu sprawdzającego  praktyczne umiejętności programowania. Uczestnictwo w wykładach na wyższych uczelniach pozwala na rozwijanie  zainteresowań uczniów, doskonalenie ich wiadomości i umiejętności, wykorzystywanych w trakcie przygotowań do olimpiad i konkursów matematycznych, informatycznych i fizycznych (Olimpiadzie Informatycznej, Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej, Olimpiadzie Fizycznej, Olimpiadzie Astronomicznej, Olimpiadzie Wiedzy Technicznej, Olimpiadzie Elektrycznej i Elektronicznej oraz innych). IKA jest w każdym roczniku jedną z trzech klas mat-fiz-inf w VIII LO.