Poznań
Technikum
Technikum Ekonomiczno - Administracyjne nr 1 - P_1P1 t.programista
Nazwa oddziału

 P_1P1 t.programista

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Informatyka

 Język obcy nowożytny

Opis

Klasa w zawodzie technik programista, okres kształcenia 5 lat.

Przedmioty rozszerzone:
1. język angielski
2. informatyka

Podczas nauki w szkole uczeń zdaje dwa egzaminy z kwalifikacji zawodowych oraz uzyskuje dyplom technika programisty. Realizuje 8 tygodni praktyk.  

Główne obszary kompetencji to: 
1. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

- tworzenie i administracja stronami internetowymi
- tworzenie, administracja i użytkowanie relacyjnych baz danych
- programowanie aplikacji internetowych
- tworzenie i administracja systemami zarządzania treścią

2. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji
- projektowanie, programowanie i testowanie zaawansowanych aplikacji webowych
- projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji desktopowych
- projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji mobilnych