Poznań
Technikum
Technikum Poligraficzno - Administracyjne - P_1G
Nazwa oddziału

 P_1G

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Informatyka

Opis

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

Nauczymy Cię:
• planowania i realizowania cyfrowych procesów przygotowawczych oraz technologicznych,
• stosowania różnych technologii poligraficznych,
• obsługiwania profesjonalnych aparatów i kamer cyfrowych, naświetlarek, ploterów, drukarek,
• projektowania grafiki,
• obsługiwania programów do składu i łamania,
• modelowania obiektów 3D,
• drukowania 3D,
• przeprowadzania kontroli jakości grafiki i druku.

Praktyki zawodowe organizujemy w najlepszych drukarniach i agencjach reklamowych.

Zdobyty zawód umożliwi Ci podjęcie pracy w:
• drukarniach,
• wydawnictwach,
• agencjach reklamowych,
• studiach graficznych,
• działach marketingu.

Zajęcia odbywają się w nowoczesnych pracowniach komputerowych i pracowni druku cyfrowego wyposażonej w stacje graficzne, skanery, tablety graficzne, aparaty fotograficzne, drukarki, plotery wielkoformatowe i urządzenia introligatorskie.