Poznań
Technikum
Technikum Poligraficzno - Administracyjne - P_1F
Nazwa oddziału

 P_1F

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Informatyka

Opis

TECHNIK FOTOGRAFII  I MULTIMEDIÓW

Nauczymy Cię:
• przygotowania planu zdjęciowego,
• fotografowania,
• obsługiwania profesjonalnych aparatów i kamer cyfrowych oraz specjalistycznego sprzętu w studiu fotograficznym,
• przetwarzania fotografii w programach graficznych,
• tworzenia i publikowania nowoczesnych projektów multimedialnych,
• przetwarzania oraz publikowania obrazu i projektów graficznych.

Praktyki zawodowe zorganizujemy w najlepszych studiach fotograficznych i agencjach reklamowych.

Zdobyty zawód umożliwi Ci podjęcie pracy w:
• firmach poligraficznych,
• domach medialnych,
• wydawnictwach,
• agencjach reklamowych,
• studiach graficznych,
• telewizji.

Zajęcia odbywają się w nowocześnie wyposażonych pracowniach: fotograficznej, grafiki komputerowej i multimedialnej.