Poznań
Technikum
Technikum Ekonomiczno -Handlowe - P_T1P
Nazwa oddziału

 P_T1P

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język obcy nowożytny

Opis

Technik eksploatacji portów i terminali tzw. obsługa celna.
Wybierając kierunek technik eksploatacji portów i terminali (klasa obsługi celnej) będziesz mógł pracować m. in. na stanowisku tzw. agenta check-in (obsługa pasażerów przygotowująca do odprawy celnej), na stanowisku koordynatora ds. obsługi pasażerów w terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych, a także w firmach transportowo-spedycyjnych i agencjach obsługujących porty rzeczne, morskie
i lotnicze. Absolwent będzie posiadać takie umiejętności jak: organizowanie czynności magazynowych ładunków zwykłych i ponadgabarytowych, niebezpiecznych i żywych zwierząt na terenie portów i terminali, obsługa wszystkich ładunków w tym kontenerowych oraz środków transportu w portach i terminalach, dobieranie środków transportu i urządzeń przeładunkowych do obsługi portów i terminali, obsługa zintegrowanych systemów informatycznych stosowanych w organizacji pracy portów
i terminali.
Jest to klasa mundurowa oparta o współpracę z Urzędem Celnym.