Poznań
Technikum
Technikum Mechaniczne - P_T4 technik urządzeń dźwigowych
Nazwa oddziału

 P_T4 technik urządzeń dźwigowych

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis