Poznań
Liceum ogólnokształcące
XXXIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi
Zespół szkół
Adres
ul.Stanisława Wyspiańskiego 27, 60-751 Poznań
Telefon
61 866-42-26
Fax
61 865-82-97
E-mail
Strona www
Dyrektor
Daniel Banaszewski
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • XXXIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi
 • XXXIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi
 • XXXIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi
Opis

XXXIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi jest szkołą wchodzącą (wraz z Gimnazjum nr 33) w skład Zespołu Szkół Gimnazjalno–Licealnych, mieszczącego się przy ul. Wyspiańskiego 27 w Poznaniu. Bezpośrednie sąsiedztwo Hali Widowiskowo-Sportowej Arena to nie tylko punkt charakterystyczny, ale również możliwość odbywania zajęć sportowych w tym obiekcie.

Zespół zlokalizowany jest w pobliżu linii tramwajowych i autobusowych oraz – co ważne dla młodzieży dojeżdżającej – w pobliżu dworca PKP i PKS. Zajęcia w szkole odbywają się w systemie jednozmianowym.

Szkoła posiada monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, a także elektroniczny system komunikacji, za pośrednictwem monitorów umieszczonych w poszczególnych budynkach. W ramach całego kompleksu oferowany jest dostęp do Internetu za pomocą Wi-Fi.

Zespół Szkół Gimnazjalno–Licealnych to placówka z ogromnymi tradycjami, sięgającymi początku XX wieku. Zabytkowa architektura i wnętrza mają szczególny klimat, co, wbrew pozorom, idealnie współgra z nowoczesnym wyposażeniem sal dydaktycznych. Zespół posiada dwie pracownie komputerowe ze stałym światłowodowym łączem internetowym, skomputeryzowaną bibliotekę, drukarkę 3D, drona, kamery oraz sprzęt cyfrowy, umożliwiający realizację zadań edukacyjnych na wysokim, multimedialnym poziomie. Wszystkie sale lekcyjne i pracownie wyposażone są w komputery i sprzęt multimedialny.

Uczniowie szkoły często mają okazję w praktyce wykorzystywać znajomość języków obcych. Od ponad 16 lat organizowane są spotkania z europejskimi szkołami w ramach Międzynarodowej Konferencji Młodzieży, podczas której uczniowie prezentują swoje poglądy w języku angielskim oraz poznają rówieśników z Anglii, Niemiec, Irlandii, Rosji, Węgier, Danii i Francji. Co roku szkoła organizuje też wyjazdy zagraniczne, podczas których uczniowie poznają kulturę, krajobraz i język innych krajów. Co więcej, współpraca z uczelniami wyższymi daje naszym uczniom możliwość udziału w zajęciach akademickich.

Szkoła oferuje uczniom szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych – zarówno tych wspierających (zajęcia wyrównawcze z wszystkich przedmiotów) jak i rozwijających zainteresowania i pasje (zajęcia sportowe, koła zainteresowań). W szkole sprawnie działa Rada Samorządu Uczniowskiego, Radiowęzeł i Wolontariat Szkolny. To właśnie w ramach Wolontariatu, uczniowie chętnie uczestniczą w wielu akcjach charytatywnych. Przy szkole działa też 100 PDH im. Gen. St. Maczka.

Zespół zapewnia stałą opiekę pedagogiczno–psychologiczną oraz pielęgniarską. Na terenie ZSGL działa stołówka, bufet oraz sklepik szkolny.

Uczniowie Zespołu Szkół Gimnazjalno–Licealnych mają wspaniałe warunki do uprawiania sportu. Zajęcia odbywają się w doskonale wyposażonych salach gimnastycznych, siłowni oraz na boiskach sportowych, a także w ramach kompleksu ORLIK oraz boisku do siatkówki plażowej. ZSGL to od lat jedna z najbardziej usportowionych placówek w Poznaniu. Tytuł najbardziej usportowionej szkoły, należy już do tradycji, co w konsekwencji idzie w parze z licznymi sukcesami sportowymi w zawodach indywidualnych i grach zespołowych na poziomie mistrzostw Miasta Poznania oraz w zawodach wojewódzkich.

Zespół Szkół pełni w środowisku lokalnym znacząca rolę – organizuje przedsięwzięcia i imprezy o charakterze sportowym i kulturalnym, współpracuje ze Związkiem Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, ZHR oraz z Radą Osiedla św. Łazarz. Ze względu na swoją długą historię i charakterystyczne budynki, szkoła jest ważnym elementem krajobrazu Łazarza.

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Szkoła znajduje się w centrum Poznania, przy ul. Wyspiańskiego 27, w bezpośredniej bliskości Dworca Poznań Główny. Posiada dogodny dojazd autobusami linii 45, 64 i 93 oraz wszystkimi tramwajami jeżdżącymi ulicami: Głogowską, Grunwaldzką i Reymonta.
Historia

XXXIII Liceum Ogólnokształcące zostało powołane do życia 1 września 2008 r. Historia zespołu szkół, w skład którego wchodzi to liceum, sięga jednak znacznie odleglejszych czasów. Pierwsze budynki szkolne powstały już w 1908 r. jako wzorcowa i nowoczesna szkoła podstawowa dla dziewcząt. W dwudziestoleciu międzywojennym w budynkach u zbiegu ulic Wyspiańskiego i Jarochowskiego zlokalizowane były szkoły nr 13, 33 i 34. Podczas gdy na Cytadeli Poznańskiej trwały jeszcze walki, 12 lutego 1945 r. w Szkole Podstawowej nr 33 zainaugurowano pierwszy powojenny rok szkolny.

Obecnie Zespół Szkół Gimnazjalno-Licealnych tworzą dwie placówki oświatowe – szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące. Każda ze szkół zajmuje osobny budynek, część wspólną natomiast stanowi rozbudowane zaplecze sportowe w postaci sal gimnastycznych, siłowni, boisk do siatkówki, koszykówki oraz Orlika. Absolwenci gimnazjum i VII klas SP mogą kontynuować edukacją także na poziomie szkoły średniej, mając zagwarantowane wysokie standardy nauczania, znakomitą infrastrukturę i przyjazną atmosferę.

Koła zainteresowań
Fakultety przygotowujące do matury; Liczne koła sportowe; Koła przedmiotowe; Koło dziennikarskie; Koło teatralne; Koło filmowe w języku angielskim; Koło matematyczne; Koło kulturoznawców; Drużyna ZHP; Wolontariat; Klub dyskusyjny w języku angielskim; Radiowęzeł.
Kontakty zagraniczne
Międzynarodowa Konferencji Młodzieży, podczas której uczniowie prezentują swoje poglądy w języku angielskim oraz poznają rówieśników z Anglii, Niemiec, Irlandii, Rosji, Węgier, Danii i Francji.
Osiągnięcia
Wg. badania Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD), przeprowadzanego pod patronatem specjalistów z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, XXXIII LO znajduje się w pierwszej dziesiątce poznańskich liceów. Jest jedynym liceum wspierającym w Poznaniu. Ranking opracował Instytut Badań Edukacyjnych, a polega on na określeniu przyrostu wiedzy uczniów od momentu rozpoczęcia nauki w liceum do jej zakończenia. W 2012 r. w plebiscycie portalu epoznan na Ulubione Liceum XXXIII LO zajęło piąte miejsce w mieście. ZSGL należy również do najbardziej usportowionych szkół w Poznaniu.
Drzwi otwarte
Wkrótce informacja o drzwiach otwartych
Zajęcia pozalekcyjne
 • Fakultety przygotowujące do matury;
 • Liczne koła sportowe;
 • Koła przedmiotowe;
 • Koło dziennikarskie;
 • Koło teatralne;
 • Koło filmowe w języku angielskim;
 • Koło matematyczne;
 • Koło kulturoznawców;
 • Drużyna ZHP;
 • Wolontariat;
 • Klub dyskusyjny w języku angielskim;
 • Radiowęzeł.