Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 34
Zespół szkół
Adres
ul.Przełajowa 4, 61-622 Poznań
Telefon
(61) 825 00 11
Fax
(61) 820 24 92
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr inż. Jerzy Małecki
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis
Branżowa Szkoła I stopnia nr 34 pozwala na zdobycie zawodu elektronika. Nauka trwa 3 lata i kończy się egzaminem państwowym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Zajęcia praktyczne odbywać się będą w firmach z branży elektronicznej.
Oferta
Dojazd
Dojazd do szkoły :  linie autobusowe nr 174, 151, 190, 183, 167, 911, 147.
Historia
www.zsl.poznan.pl
Koła zainteresowań

W naszej szkole istnieje możliwość wszechstronnego rozwoju zdolności i pasji przez liczne koła zainteresowań odpowiadające potrzebom uczniów: fotograficzne, elektroniczne, informatyczne, językowe czy sportowe. Życie szkolne umila działający zespół rockowy. 

Organizujemy spotkania i warsztaty z absolwentami szkoły, ludźmi sukcesu w branżach odpowiadających kierunkom kształcenia. "Wolontariat z klasą" i "Wolontariat po sąsiedzku", to  możliwość rozwijania kompetencji społecznych.

Wiele ciekawych imprez i uroczystości szkolnych organizowanych jest przez prężnie działający Samorząd Uczniowski.

Prowadzone są również zajęcia przygotowujące do zdobycia certyfikatów Microsoft, Cisco i SEP

Osiągnięcia

Rozbudowana i efektywna współpraca z przedsiębiorstwami w kraju i za granicą. 

"Złota szkoła" magazynu Perspektywy - " Najlepsze technika w Polsce". 

Nowoczesne metody nauczania: blended learning, e-learning, praca z wykorzystaniem urządzeń i aplikacji mobilnych, grywalizacja, metoda projektu.

Szybki szerokopasmowy internet bezprzewodowy dostępny dla każdego. 

W trakcie nauki możliwość uzyskania certyfikatów firm Microsoft, Cisco, które w przyszłości ułatwią start zawodowy Praktyki zawodowe w zakładach patronackich i za granicą (realizowane w ramach projektu Erasmus +).

Monitoring placówki w ramach programu „Bezpieczna szkoła”.

Upoważnienie OKE do organizowania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Możliwość przygotowania do uzyskania certyfikatów FCE i CAE. Możliwość przygotowania do uzyskania certyfikatów Microsoft Academy CISCO, oraz uprawnień CISCO, SEP i ECDL.

Drzwi otwarte

14 marca 2019 r. - godzina 17.00 (czwartek)

30 marca 2019 r. - godzina 9.00 (sobota) absolwenci gimnazjum, godzina 11.00 absolwenci szkoły podstawowej

11 maja 2019 r. - godzina 9.00 (sobota) absolwenci gimnazjum, godzina 11.00 absolwenci szkoły podstawowej

Zakres wiekowy
15-20 lat
Kontakty zagraniczneZajęcia pozalekcyjne


Współpraca z pracodawcami

Prowadzenie szerokiej oferty praktyk zawodowych, których głównym celem jest wzrost kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów Branżowej Szkoły Nr 34.