Poznań
Szkoła Ponadgimnazjalna
Zespół Szkół Gimnazjalno-Licealnych

Adres
ul.St. Wyspiańskiego 27, 60-751 Poznań
Telefon
61-866-42-26
Fax
61-865-82-97
E-mail
zsgl@33.poznan.pl
Strona www
http://www.33.poznan.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis

XXXIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi jest szkołą wchodzącą (wraz z Gimnazjum nr 33) w skład Zespołu Szkół Gimnazjalno–Licealnych, mieszczącego się przy ul. Wyspiańskiego 27 w Poznaniu. Bezpośrednie sąsiedztwo Hali Widowiskowo-Sportowej Arena to nie tylko punkt charakterystyczny, ale również możliwość odbywania zajęć sportowych w tym obiekcie.


Zespół zlokalizowany jest w pobliżu linii tramwajowych i autobusowych oraz – co ważne dla młodzieży dojeżdżającej – w pobliżu dworca PKP i PKS. Zajęcia w szkole odbywają się w systemie jednozmianowym.


Szkoła posiada monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, a także elektroniczny system komunikacji, za pośrednictwem monitorów umieszczonych w poszczególnych budynkach. W ramach całego kompleksu oferowany jest dostęp do Internetu za pomocą Wi-Fi.


Zespół Szkół Gimnazjalno–Licealnych to placówka z ogromnymi tradycjami, sięgającymi początku XX wieku. Zabytkowa architektura i wnętrza mają szczególny klimat, co, wbrew pozorom, idealnie współgra z nowoczesnym wyposażeniem sal dydaktycznych. Zespół posiada dwie pracownie komputerowe ze stałym światłowodowym łączem internetowym, skomputeryzowaną bibliotekę, drukarkę 3D, drona, kamery oraz sprzęt cyfrowy, umożliwiający realizację zadań edukacyjnych na wysokim, multimedialnym poziomie. Wszystkie sale lekcyjne i pracownie wyposażone są w komputery i sprzęt multimedialny.


Uczniowie szkoły często mają okazję w praktyce wykorzystywać znajomość języków obcych. Od ponad 16 lat organizowane są spotkania z europejskimi szkołami w ramach Międzynarodowej Konferencji Młodzieży, podczas której uczniowie prezentują swoje poglądy w języku angielskim oraz poznają rówieśników z Anglii, Niemiec, Irlandii, Rosji, Węgier, Danii i Francji. Co roku szkoła organizuje też wyjazdy zagraniczne, podczas których uczniowie poznają kulturę, krajobraz i język innych krajów. Co więcej, współpraca z uczelniami wyższymi daje naszym uczniom możliwość udziału w zajęciach akademickich.


Szkoła oferuje uczniom szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych – zarówno tych wspierających (zajęcia wyrównawcze z wszystkich przedmiotów) jak i rozwijających zainteresowania i pasje (zajęcia sportowe, koła zainteresowań). W szkole sprawnie działa Rada Samorządu Uczniowskiego, Radiowęzeł i Wolontariat Szkolny. To właśnie w ramach Wolontariatu, uczniowie chętnie uczestniczą w wielu akcjach charytatywnych. Przy szkole działa też 100 PDH im. Gen. St. Maczka.


Zespół zapewnia stałą opiekę pedagogiczno–psychologiczną oraz pielęgniarską. Na terenie ZSGL działa stołówka, bufet oraz sklepik szkolny.


Uczniowie Zespołu Szkół Gimnazjalno–Licealnych mają wspaniałe warunki do uprawiania sportu. Zajęcia odbywają się w doskonale wyposażonych salach gimnastycznych, siłowni oraz na boiskach sportowych, a także w ramach kompleksu ORLIK oraz boisku do siatkówki plażowej. ZSGL to od lat jedna z najbardziej usportowionych placówek w Poznaniu. Tytuł najbardziej usportowionej szkoły, należy już do tradycji, co w konsekwencji idzie w parze z licznymi sukcesami sportowymi w zawodach indywidualnych i grach zespołowych na poziomie mistrzostw Miasta Poznania oraz w zawodach wojewódzkich.


Zespół Szkół pełni w środowisku lokalnym znacząca rolę – organizuje przedsięwzięcia i imprezy o charakterze sportowym i kulturalnym, współpracuje ze Związkiem Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, ZHR oraz z Radą Osiedla św. Łazarz. Ze względu na swoją długą historię i charakterystyczne budynki, szkoła jest ważnym elementem krajobrazu Łazarza.